Απόψεις

Όπως λέει ο κ. Παππάς το κοίτασμα του Πρίνου είναι βάθους 35 – 40 μέτρων, ενώ στην Κρήτη είναι πάνω 1.500 μέτρα γεγονός που όπως εξήγησε έχει τεράστια κόστη.

γράφει ο

Γιώργος Τσακίρης

Σελίδες