Συνεργασίας «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας» (Black Sea Basin) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 στο Γυμνάσιο Κεραμωτής, η παρουσίαση του προγράμματος MONITOX, με τίτλο: «Δίκτυο διεπιστημονικής συνεργασίας με στόχο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας μέσω της παρακολούθησης της μεταναστευτικής πορείας τοξικών χημικών ουσιών, της καλύτερης αξιολόγησης της οικολογικής κατάστασης και των επιπτώσεων των ρύπων στην ανθρώπινη υγεία, και της πρόληψης της έκθεσης του πληθυσμού».

 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα μαζί με 4 άλλα Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα από 3 χώρες. Διαχειριστής του δικτύου MONITOX είναι το πανεπιστήμιο "Dunarea de Jos" με έδρα το Galati της Ρουμανίας και εταίρους το ΤΕΙ ΑΜΘ με έδρα την Καβάλα, το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Δέλτα του Δούναβη με έδρα την Tulcea της Ρουμανίας, το Ινστιτούτο Ζωολογίας και το Ινστιτούτο Γεωλογίας και Σεισμολογίας του Κισινάου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

 

Η ενημέρωση είχε ως αποδέκτες τους φορείς λήψης αποφάσεων σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο, τους ειδικούς σε θέματα περιβάλλοντος και υγείας υπεύθυνους για τη διαχείριση του νερού, τους ερευνητές, τους τεχνικούς, τους καθηγητές, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους μαθητές, γονείς και το ευρύ κοινό. Σκοπός της παρουσίασης ήταν να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι ενδιαφερόμενες ομάδες - στόχοι και οι δημόσιες αρχές, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν οι στόχοι του προγράμματος, οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η μεθοδολογία και η ερευνητική υποδομή που θα χρησιμοποιηθούν στην εταιρική σχέση για την υλοποίηση του έργου.

 

    Ομιλητές ήταν:

  • Δρ. Θωμάς Σπανός, Καθηγητής, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Νερών Λυμάτων Εδαφών, Συντονιστής Προγράμματος MONITOX, Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ ΑΜΘ.

 

"Ευρωπαϊκό πλαίσιο, γενικός στόχος, ειδικοί στόχοι, οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων, ιστορικό συνεργασίας μεταξύ των εταίρων,  τομείς στόχοι, δραστηριότητες, άμεσα και αναμενόμενα αποτελέσματα, ανάπτυξη νέου οικοτοξικολογικού συστήματος για την περιφερειακή περιβαλλοντική παρακολούθηση"

  • Δρ. Σοφία Μητκίδου, Καθηγήτρια, Εργαστήριο Οργανικής Χημείας και Φασματομετρίας Μάζας, Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ ΑΜΘ.

 

"Εφαρμογή τεχνικών fingerprinting για την ταυτοποίηση και τον καθορισμό της προέλευσης πετρελαϊκών υδρογονανθράκων στο περιβάλλον"

  • Δρ. Νίκος Σταμάτης, Χημικός, Αναπληρωτής Ερευνητής ΙΝΑΛΕ, Εργαστήριο Χημείας και Αξιοποίησης Αλιευμάτων, Νέα Πέραμος Καβάλα.

 

"Εξοπλισμός και Τεχνογνωσία του ΙΝΑΛΕ στη Λήψη, Ανάλυση και Μελέτη Δειγμάτων Περιοχών Δέλτα Ποταμών: Εφαρμογή στο Έργο ΜΟΝΙΤΟΧ"

 

Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Θωμάς Σπανός, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕΙ ΑΜΘ, [email protected]