Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού (Ι.Κ.Κ.Ι.Κ) ανακοινώνει ότι:

   Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Υποτροφιών, αποτελούμενη από:

 

1) την κ. Ζωή Γαβριηλίδου, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Δ.Π.Θ. - Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.

2) τον κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, Δικηγόρο Καβάλας, Βουλευτή , τέως Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και

3) την κ. Μαρία Μυλωνά, Δικηγόρο Καβάλας -  Υπότροφο του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος  Ωνάσης»..

   Η Επιτροπή αυτή ορίζεται ως αρμόδια για την εν γένει λειτουργία του Προγράμματος Υποτροφιών του Ινστιτούτου, σύμφωνα με το άρθρο 3  παράγραφο 3 του Καταστατικού του.

  To I.K.K.I.K   χρηματοδοτεί   κατ αρχήν το εγχείρημα με 3.000  ευρώ από ίδιους πόρους.

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και το ακριβές περιεχόμενο της προκήρυξης για τη χορήγηση της υποτροφίας θα ανακοινωθούν προσεχώς μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Κ.Κ.Ι.Κ. http://www.ikkik.gr και των Μ.Μ.Ε.