Στα πλαίσια της υπογεγραμμένης σύμβασης της εταιρίας MERCEDES-BENZ Α.Ε.Ε  με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια, το Γ.Ν.Καβάλας έχει οριστεί ως χώρος παράδοσης είκοσι ενός (21) ασθενοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας Θράκης.

Η άφιξη των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 27 Μαρτίου, στον εξωτερικό χώρο του Γ.Ν.Καβάλας  θα γίνει η στάθμευση των οχημάτων και θα πραγματοποιηθεί επίδειξη λειτουργίας, ενώ θα διενεργηθεί και εκπαίδευση των τεχνικών κλιμακίων των Κέντρων Υγείας  αλλά και του ΕΚΑΒ.

 Ως ημέρες εκπαίδευσης των Τεχνικώς Κλιμακίων και επίδειξης λειτουργίας των πληρωμάτων των ασθενοφόρων ορίζεται η 30η και 31η Μαρτίου.

Μετά την άφιξη των οχημάτων θα ξεκινήσουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της ταξινόμησης τους από την Δ/νση Συγκοινωνιών καθώς και οι διαδικασίες παραλαβής πιστοποιητικού καταλληλότητας τους από το ΕΚΑΒ.

Με το πέρας των γραφειοκρατικών διαδικασιών θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση των Ασθενοφόρων στα Κέντρα Υγείας/Αποδέκτες.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ