Η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κατέθεσε πρόταση χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση  έργου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης»με τίτλο: «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ» με δημόσια δαπάνη 11.451.612,90 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

 

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου Ύδρευσης επιτυγχάνεται η κατασκευή νέων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε περιοχές εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Καβάλας, οι οποίες διακρίνονται σε τρεις γεωγραφικές ζώνες. 

·      Η πρώτη ζώνη είναι η κεντρική και περιλαμβάνει το «εμπορικό κέντρο της Καβάλας» και την περιοχή «Πεντακόσια-Αγία Βαρβάρα».

·      Η δεύτερη ζώνη είναι η δυτική και περιλαμβάνει τις περιοχές τις περιοχές «Αγία Παρασκευή», «Άγιος Λουκάς» και «Νεάπολη».

·      Η τρίτη ζώνη είναι η Ανατολική και περιλαμβάνει την περιοχή «Περιγιάλι».

 

Με το παρόν έργο προβλέπεται να κατασκευασθούν συνολικά 192.005 μέτρα αγωγών ύδρευσης. Με την ολοκλήρωση του έργου η πόλη της Καβάλας θα έχει πλέον νέο δίκτυο ύδρευσης στο σύνολο του αστικού ιστού και η ΔΕΥΑΚ θα πετύχει την παροχή υψηλής ποιότητας νερού ύδρευσης για ανθρώπινη κατανάλωση στην περιοχή ευθύνης της.