Η Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ καλεί τους υποψήφιους δικαιούχους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως ορίζονται στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Νομού Καβάλας να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης για ενίσχυση στους κάτωθι τομείς:

  • Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών.
  • Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό ή μη γεωργικό προϊόν.
  • Τουρισμός (καταλύματα, εστιατόρια, κλπ.)
  • Βιοτεχνία, οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών μετά την 1ημεταποίηση.
  • Χονδρικό - λιανικό εμπόριο.
  • Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού.
  • Οικοτεχνία και πολυλειτουργικά αγροκτήματα.
  • Πιλοτικά έργα συνεργασιών (εκτός γεωργικού τομέα)
  • Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του αγροτουρισμού

 

Οι ενισχύσεις ανέρχονται από 50%μέχρι 100%κατά περίπτωση. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται, ενδεικτικά, σε 3.273.000,00 €

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Καβάλας ήτοι στο σύνολο των Δήμων Παγγαίου, Θάσου, Νέστου και Καβάλας εκτόςτης Δημοτικής Ενότητας Καβάλας. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η πρόσκληση δημοσιεύεται στους ιστότοπους www.espa.grwww.agrotikianaptixi.grκαι www.ankavala.gr. Η υποβολή της αίτησης στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) από την 10ηΑπριλίου 2019 έως και την 12ηΙουλίου 2019. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι ο κος Μιχάλης Σκορδάς, ο κος Νικόλαος Θωμαΐδης και η κα Άννα Χατζηλιάδου, τηλέφωνο: 2510620459, e-mail: [email protected]

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του τοπικού προγράμματος, θα λάβουν χώρα ενημερώσεις σχετικά με την πρόσκληση  στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης σύμφωνα με το ακόλουθο ενδεικτικό πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων: