Καλλιτεχνικό διευθυντή για το Φεστιβάλ κλασικής Μουσικής Παπαϊωάννου αναζητά ο Δήμος Καβάλας με μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έδωσε στη δημοσιότητα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ολοκληρωμένο σχέδιο και προτάσεις για τις εκδηλώσεις της διοργάνωσης, κοστολογημένες κάτω από 20.000€ στο σύνολό τους. Διαβάστε αναλυτικά:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ Παπαϊωάννου 2015 - 2016

 

Ο Δήμος Καβάλας ενδιαφέρεται για την ανάθεση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Φεστιβάλ Παπαϊωάννου για τα έτη 2015 - 2016. Το Φεστιβάλ Παπαϊωάννου είναι από τα παλαιότερα φεστιβάλ κλασσικής μουσικής στη Βόρεια Ελλάδα και στόχος του Δήμου είναι να το αναδείξει σε θεσμό υπερτοπικού χαρακτήρα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σχέδιο για το κεντρικό θέμα, τις εκδηλώσεις, τους χώρους διεξαγωγής και τις εκδόσεις ή συνοδές δράσεις του Φεστιβάλ.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν στο Δήμο Καβάλας μέχρι τις 15 Απριλίου 2015. Σε φάκελο Α4 με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου.

Στο εσωτερικό του θα υπάρχει κλειστός φάκελος χωρίς χαρακτηριστικά και με την πρόταση τυπωμένη σε λευκό χαρτί Α4, σε Times New Roman, 12 fonds και μονό διάστιχο.  

 

Η επιτροπή παραλαβής θα διαβιβάσει τους φακέλους των προτάσεων στους κριτές χωρίς στοιχεία, αλλά μόνο με αρίθμηση και θα παραλάβει από αυτούς την κρίση.

 

Το κόστος των εκδηλώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά και απολύτως τα 20.000€ το έτος και η αμοιβή του υπευθύνου για το 2015 ανέρχεται στο ποσό των 2.000 € πλέον ΦΠΑ.

 

Ο χρόνος διεξαγωγής των εκδηλώσεων τοποθετείται περίπου μεταξύ 15/08/2015 και 15/09/2015 ενώ ως χώρος διεξαγωγής του Φεστιβάλ ορίζονται τα γεωγραφικά και διοικητικά όρια του Δήμου Καβάλας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, Μιχάλης Λυχούνας, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινωνικών Υποθέσεων, τηλ. 2510 451433, [email protected]