Τη θαυμαστή επίδραση της ελληνικής στις γλώσσες του κόσμου κατέδειξε με ξεχωριστή επιστημονική εμβρίθεια ο ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο ιταλικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Αντώνιος Μπουσμπούκης.

 

Ο κ. καθηγητής, προσκεκλημένος από τον Όμιλο Καβάλας για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και από τους συλλόγους εκπαιδευτικών αγγλικής και γαλλικής γλώσσας της περιοχής μας, εντυπωσίασε το κοινό με την ευρύτητα των γνώσεών του προκαλώντας το ενδιαφέρον και απαντώντας σε ερωτήσεις  των παρευρισκομένων.

 

Στο τέλος  της εκδήλωσης προσφέρθηκε στον ομιλητή από τον πρόεδρο του ΟΔΕΓ Καβάλας κ. Αντώνιο Κόντο  σχετική τιμητική πλακέτα, ως αναμνηστικό δώρο της επίσκεψής του στην πόλη μας.

 

 

 

 

 

 

 

(δελτίο Τύπου)