«Η προεκλογική περίοδος δεν είναι μόνο αντιπαραθέσεις και εντάσεις αλλά και εποικοδομητικές προτάσεις» δήλωσε ο υποψήφιος δήμαρχος Βαγγέλης Παππάς ο οποίος καταθέτει δημόσια πρόταση στη ΔΕΥΑΚ για μείωση του ενεργειακού κόστους και κατ΄επέκταση μείωση των τιμολογίων. Το σχέδιο προβλέπει την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη δημοτική επιχείρηση, με στόχο την κατακόρυφη πτώση των λειτουργικών εξόδων. 

 

Σήμερα, η ηλεκτρική ενέργεια που ξοδεύει η ΔΕΥΑΚ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργικά της κόστη. Απαιτείται πολύ μεγάλη κατανάλωση ρεύματος ώστε το νερό να ταξιδέψει από το αντιλιοστάσιο των Αμισιανών στις δεξαμενές της πόλης. Αυτή η ανοδική πορεία του νερού, βασίζεται σε 2 ή 3 αντλίες, αναλόγως την περίοδο του έτους, με την ημερήσια κατανάλωση να φτάνει έως και τις 18.000 κιλοβατώρες

 

Ο συνδυασμός «Κοινωνική Αποτελεσματική Παρέμβαση» (ΚΑΠ) καταθέτει δημοσίως την πρότασή του, ώστε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης αλλά και, στο άμεσο μέλλον, εφαρμογής από τη νέα διοίκηση. Ο Βαγγέλης Παππάς προτείνει να τοποθετηθούν υδρογεννήτριες μετά τις δεξαμενές, από τις οποίες θα επιτευχθεί κατ΄ελάχιστον 20% εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία στη διάρκεια της τετραετίας θα εξασφαλίσει εξοικονόμηση πόρων της τάξης του μισού εκατομμυρίου ευρώ

 

Οι υδρογεννήτριες μετά τις δεξαμενές, εκτός από εξοικονόμηση ενέργειας θα έχουν ένα επιπλέον όφελος: θα ρυθμίσουν την πίεση του νερού η οποία σήμερα προκαλεί βλάβες σε πολλές περιοχές του αστικού ιστού. Η μείωση των συχνών βλαβών θα επιφέρει περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων

 

Η πρόταση της ΚΑΠ προβλέπει επίσης την τοποθέτηση υδρογεννητριών μικρότερης ισχύος και σε περιοχές εκτός της πόλης, όπως στην περιοχή των Φιλίππων, όπου υπάρχει υψηλό μανομετρικό. Στο ίδιο πλαίσιο, κινούνται και άλλες προτάσεις της ΚΑΠ για μείωση των λειτουργικών εξόδων του συνόλου του Δήμου Καβάλας. 

 

Ο Βαγγέλης Παππάς δήλωσε σχετικά: «Η πρότασή μας για τη ΔΕΥΑΚ όχι μόνο είναι κοστολογημένη, αλλά μπορεί να εξασφαλίσει και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δίνει προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορούμε να νοικοκυρέψουμε τον Δήμο και να εξασφαλίσουμε μόνοι μας τους πόρους για μείωση δημοτικών τελών και ουσιαστική κοινωνική πολιτική, πρωτοπορώντας στις ανανεώσιμες πηγές».