Τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στα Τενάγη των Φιλίππων, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος.

Στην ανακοίνωση Μαρκόπουλου αναφέρεται μεταξύ άλλων:

"επισημαίνουμε ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.) στα πλαίσια της προσπάθειας αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών στην συγκεκριμένη περιοχή δρομολόγησε ως τώρα:

  • Έργο προϋπολογισμού 460.000€ το οποίο προκηρύχθηκε και υπάρχει εγκατεστημένος ανάδοχος
  • Ποσό 250.000€ προς προκήρυξη έργου (στην Π.Ε. Καβάλας)
  • Περιθώριο διάθεσης επιπλέον  150.000€ για νέο έργο στην εν λόγω περιοχή (Π.Α.Μ.Θ).
  • Έργο καθαρισμού καναλιού Βαλτοχωρίου προϋπολογισμού 24.000€ (Π.Ε. Καβάλας) για την αποφυγή συσσώρευσης υδάτων στην κεντρική τάφρο.
  • Έργο καθαρισμού καναλιού Βαλτοχωρίου προϋπολογισμού 24.000€ (Π.Ε. Δράμας) για την αποφυγή συσσώρευσης υδάτων στην κεντρική τάφρο.

Δηλαδή έργα συνολικού προϋπολογισμού 908.000€, όταν τα αντίστοιχα ποσά κατά τις προηγούμενες χρονιές ήταν 50.000€ (2013) και 70.000€ (2014).

Όσον αφορά την εισροή χρηματικών ποσών από άλλους φορείς, αυτή υπήρξε μηδενική !

Με απλά λόγια, η Π.Α.Μ.Θ.  αποτελεί τον μοναδικό φορέα ο οποίος  εξασφάλισε και διέθεσε χρηματικούς πόρους για το συγκεκριμένο θέμα επί σειρά ετών και μάλιστα φέτος 10πλάσιους σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Από την άλλη, η μεγάλη αύξηση της βροχόπτωσης στην περιοχή κατά το τελευταίο έτος έχει δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μετρήσεις οι οποίες ελήφθησαν από ιδιωτικό Μετεωρολογικό Σταθμό, συγκρίνοντας το ύψος βροχόπτωσης για το χρονικό διάστημα Μαρ/2013-Φεβ/2014 με το αντίστοιχο Μαρ/2014-Φεβ/2015  διαπιστώνεται αύξηση στην βροχόπτωση περίπου κατά 70%.   

Επιπλέον των παραπάνω έργων, η διοίκηση της Π.Α.Μ.Θ. σε σχέση με τα Τενάγη Φιλίππων υλοποίησε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης, με σκοπό την αναζήτηση επιπλέον πόρων αλλά και διερεύνηση εξαιρέσεων από δεσμεύσεις εφαρμογής τις ΚΑΠ και την αξιοποίηση του σχετικού νομικού πλαισίου.
  • Έθεσε στον αρμόδιο υπουργό το ζήτημα της αναγκαιότητας εξαίρεσης των εκτάσεων των Τεναγών από την υποχρέωση τήρησης 2ης και 3ης καλλιέργειας ανά γεωργική εκμετάλλευση και τα συναφή με την ΚΑΠ, θέματα.
  • Προωθεί, ήδη σήμερα σε συνάντηση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. κ. Γ. Παυλίδη με τον Περιφερειάρχη Κ. Μ. κ. Απ. Τζιτζικώστα, για συναινετική διαχείριση θεμάτων που αφορούν τα Τενάγη (π.χ. λειτουργία του Φράγματος Συμβολής).
  • Έθεσε στον αρμόδιο υπουργό το θέμα της ανάγκης καθορισμού πλαισίου Ορθών Γεωργικών Πρακτικών από καλλιεργητές στα Τενάγη. Επίσης επιδιώκει την απαγόρευση αυθαιρεσιών και λοιπών βλαπτικών παρεμβάσεων και καταπατήσεων και την άμεση αποκατάστασή τους.
  • Πέτυχε έπειτα από πίεση την ολοκλήρωση της μελέτης για τη γέφυρα Παλαιοχωρίου.

 

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω είναι περιττό να τονίσουμε ότι μέχρι σήμερα υφίσταται μόνο ένας φορέας, ο οποίος διαθέτει πόρους και  υλοποιεί έργα για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στα Τενάγη Φιλίππων. Συνεπώς, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η πρόταση για την σύσταση ενός άλλου φορέα για το ίδιο θέμα ειδικά όταν η νομική του προσωπικότητα, το νομικό πλαίσιο το οποίο θα τον διέπει καθώς και οι χρηματοδοτικές του πηγές, είναι τουλάχιστον ασαφείς. Αντιθέτως, ομόφωνα, δεκτή έγινε η πρόταση για την σύσταση μίας συντονιστής επιτροπής συνεννόησης, για λόγους αλληλοενημέρωσης και καλύτερου συντονισμού,  με επικεφαλή τον Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., η οποία προτάθηκε από τον Δήμαρχο Παγγαίου. Ευελπιστούμε ότι η χθεσινή απόφαση θα αποκατασταθεί ως προς το πραγματικό της περιεχόμενο".