Υπογράφηκε από τη Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα και τον ανάδοχο του έργου αντικατάστασης πυροσβεστικών κρουνών στον Δήμο Καβάλας, στο γραφείο της, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019. 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση ή η εκ νέου τοποθέτηση σημείων υδροληψίας για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας, σε διάφορες περιοχές. Τα υδροστόμια πεζοδρομίου που θα τοποθετηθούν, θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, και το έργο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης.