Με απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, αποφασίστηκε η ένταξη της Πράξης «Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων  Δημοτικής Ενότητας  Σιδηρονέρου» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 322 του Π.Α.Α. 2007-2013.

 Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής   Ανάπτυξης ( ΕΓΤΑΑ) και δεν απαιτεί ιδία δαπάνη (Συμμετοχή του Δήμου Δράμας).

          Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στην αναβάθμιση της περιοχής του κέντρου των οικισμών Σιδηρονέρου και Σκαλωτής, διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των οικισμών, αναδεικνύει τα φυσικά στοιχεία και το δομημένο περιβάλλον της περιοχής, βελτιώνει αισθητικά και λειτουργικά τους κοινόχρηστους χώρους του κέντρου των οικισμών.

Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή της πράξης προς εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1.200.000,00 €

Η ίδια δαπάνη (Συμμετοχή Δήμου) ανέρχεται σε: 0,00 €  

Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος ανέφερε:

"Είναι μεγάλη επιτυχία η ένταξη και η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων για τον Δήμο μας.

Το 1.200.000,00 € το οποίο πετύχαμε, θα συγχρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου από το Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισμός του Δήμου μας.

Τα έργα που θα γίνουν στην Δημοτική Ενότητα Σιδηρονέρου και την Τοπική Κοινότητα Σκαλωτής, είναι έργα υποδομής και ανάπτυξης, βελτίωσης της ποιότητας ζωής των συμπολιτών και θα βελτιώσουν αισθητικά αλλά και λειτουργικά τους κοινόχρηστους χώρους σε αυτές τις περιοχές.

Είναι αναγκαία η εύρεση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η ένταξη του Δήμου Δράμας σε οποιοδήποτε Δημόσιο προγράμματα μιας και η οικονομική βοήθεια που μας δίνετε από το κράτος είναι κάθε χρόνο και μικρότερη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε έργα τα οποία θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής όλων μας.

Είναι μία υπόσχεση που δώσαμε σε όλους προεκλογικά και θα κάνουμε πράξη στην πενταετία μας στη Διοίκηση του Δήμου Δράμας εκμεταλλευόμενοι όλες τις ευκαιρίες που θα υπάρξουν."