Μείωση της τάξης του 8% έχει καταγράψει η ανεργία στη χώρα μας το 2018 σε σχέση με το 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα στη διάρκεια συνέντυξης Τύπου της αρμόδιας υπουργού Έφης Αχτσιόγλου. Αντιστοίχως, οι θέσεις εργασίας έχουν αυξηθεί κατά 24,6% στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

 

Συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας το 2018 ήταν αυξημένες κατά 376.766 σε σχέση με το 2014.

 

Το 2018 το 72% της αύξησης των θέσεων εργασίας ήταν πλήρους απασχόλησης.

 

Από το 2015 έως σήμερα έχουν ωφεληθεί 220.000 άνεργοι μέσα από προγράμματα συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

 

Αυτή τη στιγμή σε 5 προγράμματα, στα οποία έχουν κλείσει οι αιτήσεις, εργάζονται από τον Μάρτιο του 2018 και μετά, περίπου 40.000 άνεργοι-ωφελούμενοι.

 

Άλλα 11 προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας είναι ανοιχτά για αιτήσεις και μπορούν να καλύψουν περίπου 70.000 ανέργους. Η γκάμα αυτών  των προγραμμάτων απευθύνεται σε ανέργους κάθε ηλικίας, νέους ή μεγαλύτερους, πτυχιούχους ή μη. Επομένως κάθε άνεργος μπορεί σήμερα στη βάση της ηλικίας και των προσόντων του να καλυφθεί από ένα τέτοιο πρόγραμμα.

 

Υπάρχουν παράλληλα και ειδικά στοχευμένα προγράμματα όπως η δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία για 5.000 άνεργους πρώην αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, που ενεργοποιείται το αμέσως επόμενο διάστημα.

 

Επιπλέον, από τα καινοτόμα στοιχεία στα προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι οι σημαντικά βελτιωμένοι μισθοί για νέους επιστήμονες που θα εργαστούν σε φορείς του Δημοσίου ή και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

 

Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα που είναι ανοιχτά για τις επιχειρήσεις 

 

11 ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

Τίτλος

Ημερομηνία δημιουργίας

Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας

28/11/2018

73.500.000

Πιλοτικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ Ελευσίνας

26/11/2018

4.500.000

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

28/6/2018

100.000.000

Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών

16/1/2018

114.000.000

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

20/11/2017

81.000.000

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για 50 Άτομα με Αναπηρίες

17/11/2017

39.725.000

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών

30/8/2017

120.000.000,00

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την Απασχόληση 10.000 δικαιούχων "Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας"

23/3/2017

32.000.000,00

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών

22/2/2017

25.000.000,00

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

22/2/2017

50.000.000,00

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι-ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ).

18/3/2016