Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Θάσο η απάντηση που έδωσε ο υπουργός Γεωργίας Βαγγέλης Αποστόλου στην ερώτηση που έκαναν βουλευτές του ΚΚΕ για τη φετινή, ολοκληρωτική σε ορισμένες περιπτώσεις, καταστροφή της ελαιοπαραγωγής στη Θάσο. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο υπουργός λέει ότι η φετινή παραγωγή κινήθηκε σε φυσιολογικά επίπεδα (!!!) ενώ αποδίδει τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την δακοκτονία στην αδιαφορία των ελαιοπαραγωγών της Θάσου για συνεργασία, στα περιφραγμένα ελαιοκτήματα που δεν επέτρεψαν την είσοδο στα συνεργεία, αλλά και στην ύπαρξη τουριστικών εγκαταστάσεων δίπλα στα δέντρα που ήταν να ψεκαστούν οφείλονται σύμφωνα, με το Υπουργείο.

Από τα όσα είπε ο υπουργός, φαίνεται ότι είτε καλύπτει όσους ευθύνονται για τη φετινή καταστροφή και τις αποτυχημένες πολιτικές των περασμένων ετών, είτε δέχθηκε άκριτα την «ενημέρωση» από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες χωρίς να ρωτήσει τους τοπικούς βουλευτές ή έστω αυτοί να τον ενημερώσουν.

Σημειώνεται ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από το νομό Καβάλας συνάντησαν τον υπουργό, ωστόσο η απάντησή του είχε συνταχθεί πριν τη συνάντηση αυτή. Επιπλέον, ο υπουργός είχε άμεση ενημέρωση για το θέμα και από τον αντιπεριφερειάρχη Θόδωρο Μαρκόπουλο με τον οποίο συναντήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι ο αναπληρωτής υπουργός, Βαγγέλης Αποστόλου απάντησε στο θέμα αυτό μετά από ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ Σ. Βαρδαλή και Ε. Γερασιμίδου.

 

Το κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:

«Απαντώντας στην Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ·κ· Σ. Βαρδαλή και Ε. Γερασιμίδου, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» είναι αρμοδιότητα των Περιφερειών.

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2014 στο νησί της Θάσου, επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του πραγματοποιήθηκε κανονικά από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Π.Ε. Καβάλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης δακοκτονίας έτους 2014 της Δ.Α.Ο.Κ. Καβάλας ο πρώτος γενικός ψεκασμός ξεκίνησε την 1/7/2014. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4,75 ψεκασμοί. Λαμβάνοντας υπόψη την ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την μη ύπαρξη υπολειμμάτων στο παραγόμενο ελαιόλαδο ο τελευταίος ψεκασμός ολοκληρώθηκε στις 14/10/2014.

Ανάμεσα στα προβλήματα που αντιμετώπισε η Δ.Α.Ο.Κ. Καβάλας κατά την εφαρμογή του προγράμματος ήταν η ανεπαρκής σήμανση πολλών και διάσπαρτων βιοκαλλιεργούμενων ελαιοκτημάτων, τα περιφραγμένα ελαιοκτήματα, η ύπαρξη ελαιοδέντρων πλησίον τουριστικών εγκαταστάσεων και η αδιαφορία των ελαιοπαραγωγών για συνεργασία κατά την εκτέλεση των ψεκασμών.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι, το παραγόμενο ελαιόλαδο ανήλθε σε 740 τόνους και η βρώσιμη ελιά σε 620 τόνους, στοιχεία τα οποία δεν απέχουν πολύ αυτά μιας κανονικής συγκομιδής.

 

Αναπληρωτής υπουργός

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ»