Σε συνέχεια του σχετικού Δελτίου Τύπου της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης ανακοινώνεται ότι ύστερα από ενέργειες του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, κ. Γιώργου Παυλίδη και του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καβάλας, όλες οι περιοχές των Τεναγών Φιλίππων που επλήγησαν λόγω των έντονων βροχοπτώσεων κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως 30 Μαΐου 2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1584/10-03-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 6Λ16465ΦΘΕ-ΙΜΦ). Στην απόφαση αυτή συνέβαλαν οι Δήμοι Καβάλας και Παγγαίου με επιστολές τους, στους οποίους ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας εκφράζει τις ευχαριστίες του.  

Η Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης και η Π.Ε. Καβάλας θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.