Το Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού για το Περιβάλλον, απέσπασε ο Δήμος Θάσου στο πλαίσιο της 7ης τελετής απονομής των «Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον – European Business Awards for the Environment» και των «Ελληνικών Βραβείων για το Περιβάλλον»,  που διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα, με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας, επιχειρηματιών και φορέων.

 

 

Τα European Business Awards for the Environment (ΕΒΑΕ) είναι τα σημαντικότερα και εγκυρότερα βραβεία της Ευρώπης για το περιβάλλον μέσω των οποίων αναδεικνύονται «οι πρώτοι ανάμεσα στους πρώτους», ενώ στα «Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον» διακρίνονται φορείς για τις σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις τους.

 

Στο συνοπτικό αυτό βίντεο που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της υποψηφιότητας του Δήμου Θάσου προβλήθηκαν οι ενέργειες και οι δράσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η δημοτική αρχή σχετικά με τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, των φυσικών πόρων, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στη μείωση των εκπομπών του CO2, στην πράσινη τουριστική ανάπτυξη, καθώς και στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού του νησιού.