• Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού (Ι.Κ.Κ.Ι.Κ.), στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την ανάδειξη και προβολή του ιστορικού και πολιτισμικού κεφαλαίου της περιοχής μας, αποφάσισε να προτείνει, σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της Καβάλας, την προκήρυξη προγράμματος χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με αντικείμενο την κοινωνική – οικονομική ιστορία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου μας σε σχέση με τον καπνό. Η διάρκεια της υποτροφίας προβλέπεται να είναι από ένα (1) έως τρία (3) έτη, κατά περίπτωση.

 

 

To Δ.Σ. του Ι.Κ.Κ.Ι.Κ. καλεί τους τοπικούς φορείς να αποδεχθούν την προπεριγραφόμενη πρόταση και να συνδράμουν έμπρακτα στη σχετική προσπάθεια, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον της για την κοινωνική, οικονομική και επιστημονική ανάπτυξη της Καβάλας.

 

 

Το ακριβές περιεχόμενο της προκήρυξης για τη χορήγηση της υποτροφίας, την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων και την παρακολούθηση της εν γένει λειτουργίας του προγράμματος θα επιμεληθεί επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέριμνα των εμπλεκόμενων φορέων και θα αποτελείται από έγκριτους επιστήμονες του τόπου.

 

 

Το Δ.Σ. του Ι.Κ.Ι.Κ. έχει εξουσιοδοτήσει ως Υπεύθυνη οργάνωσης του επίμαχου προγράμματος και αρμόδια για την παροχή κάθε περαιτέρω πληροφορίας ή διευκρίνισης το μέλος του Ινστιτούτου κα Μαρία Μυλωνά, δικηγόρο Καβάλας - Υπότροφο του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης».