Κυκλοφορούν από σήμερα οι Κάρτες Διαρκείας, τις οποίες οι φίλοι της ομάδας μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συλλόγου. Όσοι έχουν ήδη προπληρώσει, παρακαλούνται να περάσουν από τα Γραφεία του Συλλόγου για να παραλάβουν τις Κάρτες Διαρκείας προσκομίζοντας την απόδειξη πληρωμής.

Διευκρινίζεται ότι έχουν παραμείνει Κάρτες Διαρκείας των 100 ευρώ μόνον για τα Διαζώματα Β και Γ (Ευθεία), εφόσον όλες οι άλλες έχουν εξαντληθεί κατά την προπώληση.

Πληροφορίες: 

Γραφεία Συλλόγου ΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ

Τηλ: 2510 232422