Η ΔΕΥΑΚ ενημερώνει τους καταναλωτές της για τα κοινωνικά οικιακά τιμολόγια που ισχύουν και τις προϋποθέσεις ένταξης στους καταλόγους δικαιούχων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

 

1.Έκπτωση ύψους 90%

για άπορα άτομα και σε καθεστώς μακροχρόνιου οικονομικού αποκλεισμού από κάθε δραστηριότητα.

 

2. Έκπτωση ύψους 50%

για τις εξής κατηγορίες καταναλωτών:

-Προστατευόμενα, ή άτομα πιστοποιημένης αναπηρίας με ποσοστό πάνω από 80%, και με ετήσιο εισόδημα έως 24.000,00 €.

-Πολύτεκνες οικογένειες εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 24.000,00 € προσαυξανόμενο κατά 2.000,00 ανά προστατευόμενο τέκνο πέραν των τεσσάρων.

-Μακροχρόνια άνεργοι, εφόσον παραμένουν εκτός εργασίας για διάστημα πέραν του 12μήνου και εισόδημα μικρότερο των 12.000,00 €.

-Ανασφάλιστοι πιστοποιημένοι με βιβλιάριο ανασφαλίστου.

 

3. Έκπτωση ύψους 30%

για τις εξής κατηγορίες καταναλωτών:

-Τρίτεκνεςοικογένειες εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 24.000,00 € και για κατανάλωση έως 80 μ3/4μηνο.

ονογονεϊκέςοικογένειες με προστατευόμενα μέλη και ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 12.000,00 € και για κατανάλωση έως 50 μ3/4μηνο.

 

4.Έκπτωση ύψους 15%

για τα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67% και εισόδημα έως 24.000,00 €.

 

Προϋποθέσεις ένταξης στους καταλόγους δικαιούχων:

 

Ο σχετικός λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομα του υποψηφίου δικαιούχου και ο οποίος να είναι ταυτόχρονα και δημότης του Δήμου Καβάλας. Αυτονόητα ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία. Οι σχετικές πρόνοιες ισχύουν φυσικά και στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι είναι ενοικιαστές. 

 

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης για όλες τις κατηγορίες.

 

Ο χρόνος ανεργίας πιστοποιείται με ανάλογο έγγραφο από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

 

Πιστοποιητικά αναπηρίας από τις πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές ή υγειονομικές επιτροπές του ασφαλιστικού φορέα.

 

Το εισόδημα πιστοποιείται με το εκκαθαριστικό της εφορίας του προηγούμενου, της ένταξης στις σχετικές πρόνοιες, χρόνου.

 

Για τους απόρους και εκείνους με βιβλιάριο ανασφαλίστου απαιτείται πιστοποίησή τους από την υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας του οικείου Δήμου. Για τους μεν πρώτους ως προς την οικονομική τους αδυναμία, για τους δε δεύτερους ως προς την δωρεάν χορήγηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να

επικοινωνήσετε με το γραφείο καταναλωτών

της ΔΕΥΑΚ στο τηλέφωνο 2510 620 005.

 

Η ΔΕΥΑΚ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΙΣΑΣΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Κουφατζής Χαράλαμπος