Τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας.

Κατά την συνάντηση, κατατέθηκε η σταθερή θέληση του ΤΕΕ να συμβάλει με θέσεις και προτάσεις για την προώθηση αναπτυξιακών και τεχνικών θεμάτων της περιοχής μας, επαναβεβαιώθηκε η αμοιβαία καλή διάθεση για εμβάθυνση της εποικοδομητικής συνεργασίας  και έγινε επωφελής συζήτηση και ανταλλάχθηκαν απόψεις σε γενικό πλαίσιο για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και για αντικείμενα και τεχνικά έργα υποδομής περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας.

Στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΑΜ που επισκέφθηκε τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας συμμετείχαν ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής  Δημήτριος Κυριαζίδης, ο αντιπρόεδρος Μιχάλης Παπαδόπουλος και τα μέλη  της Δ.Ε. Νικόλαος Μητσίνης και Δημήτριος Πλασάτης.

Το ΤΕΕ-ΑΜ ενδιαφέρεται για την βιώσιμη ανάπτυξη, υπέρ της τοπικής κοινωνίας, της ιδιαίτερου φυσικού κάλους περιοχής της λουτρόπολης Ελευθερών και για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της.  

Σε σχέση με τον αγωγό TAP είναι κοινή η διεκδίκηση του ΤΕΕ-ΑΜ με την  κοινωνία και τους φορείς της περιοχής μας για την ουσιαστική βελτίωση των όρων της διέλευσης του αγωγού  και ιδιαίτερα της προστασίας της καλλιεργούμενης γης και των πόρων της περιοχής και βεβαίως της απόδοσης οφέλους  που θα μεταφερθεί  στην τοπική κοινωνία μέσω υποδομών παροχής φυσικού αερίου.

Η μελέτη της περιμετρικής οδού, σύμφωνα με την θέση του ΤΕΕ-ΑΜ, συνδέεται άμεσα με την επικαιροποίηση και την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης της Καβάλας αλλά και με τις μελέτες των κόμβων και των καθέτων συνδέσεων της οδού με τον αστικό ιστό και τις μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης του τοπίου, το σύνολο των οποίων πρέπει να θεωρείται ως ενιαίο έργο. 

(δελτίο Τύπου)