Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 11ης Μαΐου 2018, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Καβάλας, και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

 

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Καβάλας την Τρίτη, 15 Μαΐου 2018, από τις 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται από τους τοπικούς φορείς «Ενάντια στο σχεδιασμό εγκατάστασης νέων διοδίων στην Καβάλα».

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ