Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνεται ότι λόγω αυξημένης συμμετοχής υποψηφίων από τη Θάσο θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστού πηδαλιούχου αλιευτικών σκαφών στο Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου στις 17-05-2018.

 

Απαραίτητη προϋπόθεσηγια τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις είναι ηυποβολή αίτησηςκαι η προσκόμισητων απαιτούμενων δικαιολογητικώνστο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας(γρ. Λιμενικής Αστυνομίας) καθημερινάτις εργάσιμες ημέρεςκαι ώρες από τις 08:00έως τις 14:00έως και πέντε (05) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας εξέτασης.

 

 

Υπενθυμίζεται ότι η διακυβέρνηση όλων των επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων-σκαφών που εκτελούν πλόες εσωτερικού, τα οποία απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εφοδιάζονται με ναυτολόγιο ή έχουν ναυτολόγιο χωρίς να υποχρεούνται, μπορεί να αναλαμβάνει ένας Κυβερνήτης Γ ́ ή κάτοχος ειδικού πτυχίου Κυβερνήτη που καθορίζεται από το άρθρο 3 του (β) σχετικού ή κάτοχος άδειας χειριστή πηδαλιούχου και καθορίζεται από το άρθρο 9 (α) ομοίου.

 

 

Το Α ́Λ/Τ Θάσου και το Λ/Φ Πρίνου που αποστέλλεται η παρούσα, εντέλλονται όπως μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των αλιευτικών συλλόγων περιοχής τους.