Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2015 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Καβάλας, το σεμινάριο του Γραφείου Ισότητας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. με θέμα: «Ενδυνάμωση και Αναβάθμιση των προσόντων των γυναικών αυτοαπασχολουμένων και μικρών επιχειρηματιών με στόχο τη συνδικαλιστική εκπροσώπησή τους» .

Τα θεματικά αντικείμενα που καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι τα ακόλουθα:
1. Ισχύουσες πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
2. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
3. Συμφιλίωση ιδιωτικής – οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
4. Γυναίκες και Κέντρα Λήψης Αποφάσεων
5. Τεχνικές ανάπτυξης και ενίσχυσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων των γυναικών

Εισηγήτριες ήταν από το Γραφείο Ισότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η κ.Πορφύρη Ιωάννα και η κ.Παπαγιαννοπούλου Ματίνα.
 

Εκ της Διοικήσεως