Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 συναντήθηκε ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ, δημοτικός σύμβουλος Μάκης Παπαδόπουλος με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας κ. Χρήστο Ηλιάδη, με σκοπό να ενημερωθεί για την πορεία των έργων στις λιμενικές εγκαταστάσεις και για τον σχεδιασμό του Οργανισμού σχετικά με την αξιοποίηση των υποδομών τόσο των λιμένων όσο και της χερσαίας ζώνης προς όφελος της τοπικής οικονομίας.

Κατά τη συζήτηση εκτιμήθηκε η θετική πορεία των έργων ολοκλήρωσης του εμπορικού λιμένα, καθώς και των παρεμβάσεων στο επιβατικό λιμάνι, που θα τονώσουν την τουριστική κίνηση στην περιοχή.

Ο Μάκης Παπαδόπουλος έδωσε έμφαση στη σημασία αξιοποίησης υποδομών που βρίσκονται στη χερσαία ζώνη και μπορούν να προωθήσουν τη γενικότερη εμπορική, αλιευτική και τουριστική ανάπτυξη του Δήμου.

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη για στενή συνεργασία και συντονισμό όλων των φορέων του Δήμου, έτσι ώστε να υπάρχει κοινή αντίληψη και κοινό «μέτωπο» προώθησης και αξιοποίησης όλων των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για το καλό του τόπου μας.