Το προηγούμενο διάστημα έγιναν οι εκλογές των τμημάτων του Επιμελητηρίου, όπως γίνεται κάθε φορά που αλλάζει η διοίκηση. Σε αυτές η παράταξη μας ‘Ανανέωση Τώρα’ εκλέχθηκε να προεδρεύει στο Εμπορικό Τμήμα με τον Παύλο Ζησίμου και στο Τουριστικό τμήμα με τον Αναστάσιο Μπίλια.

 

Ως παράταξη προεκλογικά είχαμε δεσμευθεί ότι θα ενεργοποιήσουμε κάθε πόρο, όλες τις δυνάμεις και όλα τα περιθώρια που δίνει ο νόμος για την διασφάλιση και ανάπτυξη των συμφερόντων των επιχειρηματιών του Νομού Καβάλας. Στα πλαίσια αυτά ο Παύλος Ζησίμου ζήτησε και συνήλθε επίσημα και για πρώτη φορά την τελευταία εικοσαετία το Εμπορικό Τμήμα.

 

Αποφασίστηκε, πλην άλλων, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να επισκεφτεί, ο Πρόεδρος Παύλος Ζησίμου και όποια άλλα μέλη του τμήματος επιθυμούν,  τους Προέδρους και τα Δ.Σ. όλων των συλλόγων που εκπροσωπούν εμπόρους του Νομού Καβάλας προκειμένου να καταγραφούν επίσημα τα προβλήματά τους , τα αιτήματά τους οι ιδιαιτερότητες, το πρόγραμμα δράσεων και να προσπαθήσουμε ως Επιμελητήριο να είμαστε ενεργοί δραστήριοι και εμπράκτως κοντά στους εμπόρους, στα προβλήματά τους και συμμέτοχοι στη λύση τους. 

 

Όπως είπαμε πολλές φορές, το Επιμελητήριο μπορεί να γίνει περισσότερο δυνατό αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται η βοήθεια όλων.

 

Όσο κι αν η νέα διοίκηση προσπαθεί να διοικεί ‘κεκλεισμένων των θυρών΄ ο ρόλος μας και η συνείδησή μας επιβάλλει να ελέγχουμε με τον καλύτερο τρόπο και να ενεργούμε δραστικά προς όφελος όλων των επιχειρηματιών. Αυτό αποδεικνύουμε με την ενεργοποίηση των τμημάτων, που εκπροσωπούν τους κλάδους των επιχειρηματιών το οποίο ισχύει άλλωστε στα περισσότερα επιμελητήρια της χώρας.

 

Σε όλες τις περιπτώσεις οι εκπρόσωποι μας βρίσκονται έτοιμοι να ανταποκριθούν σε κάθε δίκαιο αίτημα του κάθε επιχειρηματία μέλους του Επιμελητηρίου Καβάλας στο

e-mail : [email protected]