Εποικοδομητική συνάντηση εργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και των Δήμων πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ στην Κομοτηνή, με κεντρικό θέμα την πορεία υλοποίησης του προγράμματος διαχείρισης απορριμμάτων.

Εκτός του περιφερειάρχη Γεώργιου Παυλίδη, από πλευράς Περιφέρειας παρίσταντο η εκτελεστική γραμματέας Ζωή Κοσμίδου, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΑΜΘ δια του κ. Πιτσινίγκου, η Γεν. Δ/νση Προγραμματισμού της Περιφέρειας με εκπρόσωπο τον Κων/νο Καλούδη, υπηρεσιακοί παράγοντες του Περιβάλλοντος και των Τεχνικών υπηρεσιών.

Από την πλευρά των Δήμων στη σύσκεψη παρέστη ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης, ο πρόεδρος της ΔΙΑΑΜΑΘ A.E. και δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος, οι δήμαρχοι Κομοτηνής Γεώργιος Πετρίδης, Θάσου Κων/νος Χατζηεμμανουήλ, Νέστου Ευάγγελος Τσομπανόπουλος καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες των Δήμων και της ΔΙΑΑΜΑΘ.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των ενεργειών έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα υλοποίησης του σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα όπως είπε ο περιφερειάρχης «είναι προτεραιότητα η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και για το λόγο αυτό υπάρχει εκ των προτέρων αιρεσιμότητα στο νέο ΕΣΠΑ σχετικά με την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ.

Συνεπώς είναι απαραίτητη η  έγκαιρη κατάρτιση σχετικών μελετών από την υπόχρεη ΔΙΑΑΜΑΘ A.E.  που αφορούν το ΠΕΣΔΑ και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αυτό αποτελεί υποχρέωση η οποία πρέπει να τηρηθεί. Διαφορετικά θα είναι αδύνατον να υπάρξει έναρξη του προγράμματος υλοποίησης του ΕΣΠΑ με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την Περιφέρεια. Για το θέμα αυτό έχει επανειλημμένα ενημερώσει εγγράφως η Περιφέρεια  τη ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε.

Η Περιφέρεια θα συνδράμει με συντονισμό των δράσεων και αν απαιτηθεί θα υπάρξει ενίσχυση των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης. Απαιτείται να καταρτισθεί και να τηρηθεί σχετικό χρονοδιάγραμμα από τη ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε., άλλως θα υπάρξει επιπτώσεις σε βάρος όλης της κοινωνίας».

 Αναλήφθηκε η υποχρέωση εκ μέρους των υπόχρεων της υλοποίησης όλων των απαιτούμενων πράξεων εντός των τασσομένων προθεσμιών.