Ο Δήμος Καβάλας στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας συντήρησης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των αρδευτικών δικτύων και εγκαταστάσεων με στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους αγρότες, υλοποιεί πλήθος εργασιών-παρεμβάσεων-έργων μεταξύ των οποίων είναι τα εξής:

 

  • Προμήθεια και τοποθέτηση μετατροπέα στροφών (INVERTER) στον κινητήρα του αντλιοστασίου που βρίσκεται στο αντλιοστάσιο με την ονομασία «ΜΕΜΕΤ ΑΓΑ 2» στην περιοχή των αγροκτημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού Καβάλας.

 

  • Προμήθεια και τοποθέτηση μετατροπέα στροφών (INVERTER) στον κινητήρα του αντλιοστασίου που βρίσκεται στο αντλιοστάσιο με την ονομασία «ΝΤΙΚΙΛΙ ΤΑΣ»  στην περιοχή των αγροκτημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Κρηνίδων Καβάλας.

 

  • Επέκταση των ήδη υπαρχόντων δικτύων άρδευσης του Δήμου Καβάλας στην περιοχή των αγροκτημάτων της Δ.Κ. Ζυγού Καβάλας με σκοπό την καλύτερη άρδευση της περιοχής.

 

  • Εκτέλεση έργου κατασκευής νέου δικτύου άρδευσης στην περιοχή των αγροκτημάτων Πολυστύλου – Δάτου, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα άρδευσης περίπου 400 στρεμμάτων.

 

  • Εργασίες αποκατάστασης στο αντλιοστάσιο με την ονομασία «ΓΙΑΤΙΚ ΤΑΣ» στην περιοχή των αγροκτημάτων της Δ.Κ. Ζυγού Καβάλας, το οποίο παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα κατά το τέλος της προηγούμενης αρδευτικής περιόδου. Την προηγούμενη εβδομάδα και κατά την διάρκεια εργασιών ανέλκυσης του αντλητικού συγκροτήματος με γερανό, το αντλητικό συγκρότημα σφήνωσε εντός της γεώτρησης. Τις επόμενες μέρες προγραμματίζεται προσπάθεια καθαρισμού της γεώτρησης με την βοήθεια γεωτρύπανου. Αν αυτό δεν βοηθήσει στον απεγκλωβισμό της γεώτρησης τότε ο Δήμος Καβάλας θα προχωρήσει σε ανόρυξη νέας γεώτρησης στο ίδιο σημείο.