Καταβλήθηκε σήμερα το μεσημέρι το στους λογαριασμούς των 105 από τους 175 απολυμένους της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων το βοήθημα των 1000 ευρώ, που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση. Οι 60 από τους 175 απολυμένους, είτε δεν είχαν κάρτα ανεργίας σε ισχύ (με αποτέλεσμα όταν αυτή ανανεωθεί, να τους καταβληθεί το ποσό), είτε έχουν βρει άλλη εργασία, είτε παίρνουν ήδη επίδομα από τον ΟΑΕΔ.

Πηγή: Χρονόμετρο