Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε   μέλος των ECO PORTS με στόχο  την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» και τον ορθολογιστικό προγραμματισμό συντήρησης του συστήματος πλωτών εγκαταστάσεων, σύναψε μνημόνιο συνεργασίας, με το τμήμα Βιολογίας και το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Στην συμφωνία περιλαμβάνεται η  μηνιαία δειγματοληψία καθ’ όλη την διάρκεια του έτους από τις πλωτές εγκαταστάσεις για την παρακολούθηση των βιολογικών παραμέτρων της θαλάσσιας περιοχής του Λιμένα και η τοποθέτηση αισθητήρων στις πλωτές εγκαταστάσεις ,για την έγκαιρη αποτίμηση του επιπέδου δομικής ακεραιότητας των πλωτών στοιχείων, η οποία θα συμβάλει στην ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία   των εγκαταστάσεων με πολλαπλά οφέλη για τον Οργανισμό και τους χρήστες.-