Στη συνεδρίαση της Δευτέρας  11 Ιουλίου 2016 η Ε.Κ.Α.Π. (Επιτροπή Καταστατικού & Πιστοποίησης) του Κινήματος αποφάσισε την πιστοποίηση των οργάνων του Νομού μας, όπως  αυτά προέκυψαν κατά τις αρχαιρεσίες της 26/6/2016.

 

Την ίδια μέρα συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα η Νομαρχιακή Επιτροπή (Ν.Ε.). Τα μέλη της εξέλεξαν:

 

Γραμματέα τον  Χοροζίδη Ιορδάνη και Αναπληρωτή Γραμματέα τον  Τζιτζιό Κρυστάλλη.

 

Υπεύθυνοι για τους Τομείς  της Ν.Ε. ορίστηκαν:

 

Οργανωτικού, Κινητοποιήσεων , Δικτύων Πρωτοβουλίας (για θέματα επαγγελματικού, επιστημονικού, συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος), Δικτύων Αλληλεγγύης :

Ιωαννίδης Κυριάκος, Ασλανίδου-Δίνα Ευαγγελία, Μυλωνάς Ιωάννης, Πέκος Διονύσιος.

 

Οικονομικού: Μησίνης Κωνσταντίνος, Τζιτζιός Κρυστάλλης.

 

Τύπου: Γεωργιάδης Ηλίας, Βογιατζίδης Αναστάσιος.

 

Γυναικών: Ασλανίδου-Δίνα Ευαγγελία.

 

Αυτοδιοίκησης: Μησίνης Κωνσταντίνος.

 

Αγροτικού: Γεωργιάδης Ηλίας.

 

Παιδείας -Αθλητισμού -Πολιτισμού: Βογιατζίδης Αναστάσιος, Ασλανίδου-Δίνα Ευαγγελία.

 

Για τα παρακάτω όργανα: Νομαρχιακή Επιτροπή Καταστατικού & Πιστοποίησης (Ν.Ε.ΚΑ.Π.), Νομαρχιακή Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (Ν.Ε.Ο.Ε.) & Συντονιστικές Επιτροπές Δημοτικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Δ.Ο.), θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση αμέσως μετά τη συγκρότησή τους σε σώμα.