Σε ανακοίνωσή του το μεσημέρι της Τετάρτης, ο ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας αναφέρει: 

 

"Σύμφωνα με το άρθρο 103 του νόμου 4387 που κοινοποιήθηκε με ΦΕΚ στις 12 Μαΐου, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα μεγάλου αριθμού συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του νομού Καβάλας για την απαλλαγή των τόκων και ως εκ τούτου την μη έντοκη επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών που είχαν χορηγηθεί με την μορφή οικογενειακού επιδόματος.

 

Επιπρόσθετα, σε συνδυασμό με το άρθρο 108 του ίδιου νόμου, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς του φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί από το αρμόδιο όργανο, χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια".