Δέκα Νομικά Πρόσωπα από ΟΤΑ του Νομού Καβάλας δεν έχουν ακόμη υποβάλλει τα οικονομικά τους στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2016, γεγονός που προκάλεσε κινητικότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Με εξαιρετικά επείγουσα επιστολή της, η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Τμήμα Παρακολούθησης Οικονομικών Στοιχείων, ζητά από τους φορείς αυτούς να υποβάλλουν το αργότερο έως τις 27 Μαΐου τα σχετικά στοιχεία.

 

Σε όλη τη χώρα, περισσότεροι από 600 φορείς δεν έχουν υποβάλλει τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία.

 

Το Υπουργείο ζητά από τους εποπτεύοντες ΟΤΑ να υποβάλλουν ορθώς και με πληρότητα τα στατιστικά στοιχεία.

 

Στο νομό Καβάλας, δεν έχουν αποστείλει τέτοια στοιχεία τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα:

 

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

  • Δημαρωγός (ΝΠΔΔ)
  • ΔΗΚΕΘ – Δημοτική Κοινωφελής (ΝΠΙΔ)
  • Ανώνυμη Εταιρία (ΝΠΙΔ)

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

  • ΔΕΥΑ Παγγαίου (ΝΠΙΔ)
  • Ανώνυμη Εταιρία (ΝΠΙΔ)

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

  • Αναπτυξιακή Νέστου

 

ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

  • Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (ΝΠΙΔ)

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ

  • Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας Α.Ε. (ΝΠΙΔ)
  • Επιχειρηματικό Πάρκο Καβάλας Α.Ε. (ΝΠΙΔ)
  • Εργοανάπτυξη Αν. Μακεδονίας-Θράκης (ΝΠΙΔ)