Το ΚΔΒΜ Δήμου Δράμας, συνεχίζοντας της επιτυχημένη πορεία του, πρόκειται να δημιουργήσει μια άτυπη καλλιτεχνική ομάδα ενηλίκων. Σκοπός της καλλιτεχνικής ομάδας του ΚΔΒΜ Δράμας θα είναι η προαγωγή της τέχνης και του πολιτισμού στη τοπική κοινωνία μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες που θα αναπτύσσονται στην ομάδα έχουν στόχο να αναδείξουν την ισοτιμία των μελών απέναντι στη δημιουργία, ενώ παράλληλα θα στοχεύουν στην κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων μέσα από την τέχνη. Επιπλέον σκοπός θα είναι η ενεργοποίηση των θετικών συναισθημάτων και της δημιουργικότητας, η ανάδυση της συνοχής στην ομάδα και η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της ομάδας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι απόφοιτοι, οι εν ενεργεία ή εν δυνάμει εκπαιδευόμενοι του ΚΔΒΜ Δήμου Δράμας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Δράμας (1Ης Ιουλίου & Χρυσοβέργη γωνία), καθημερινά από τη Δευτέρα 9 έως τη Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.  Περισσότερες πληροφορίες στο [email protected] και στο τηλ. 6973570121 (Ψαριανός Ερμόλαος, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας ΚΔΒΜ Δήμου Δράμας).