Μετά από κάθε εκλογική διαδικασία, η ανάδειξη νέας κυβέρνησης δημιουργεί καινούριες προοπτικές και ευκαιρίες για την προώθηση των τοπικών θεμάτων. Ταυτόχρονα, οι καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών σε Ελλάδα και Ευρώπη φαίνεται ότι θα δημιουργήσουν ένα νέο περιβάλλον δυνατοτήτων αλλά και κινδύνων, ακόμη και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.       

Μέσα σε αυτό το ρευστό και ανταγωνιστικό πλαίσιο, έχουμε απόλυτη ανάγκη να εκπονήσει ο Δήμος μία στρατηγική και ένα συνολικό σχέδιο δράσης για τις διεκδικήσεις μας από το κεντρικό κράτος και την κυβέρνηση, αλλά και από κάθε άλλο κέντρο λήψης αποφάσεων. Κατά συνέπεια, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου πρέπει να είναι η αρχή μίας επίμονης και αποτελεσματικής διαδικασίας διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων, η οποία θα βάλει σε μία σειρά τα ακόλουθα:

  • την άμεση και οργανωμένη διεκδίκηση από τον Δήμο αυτών που μας ανήκουν από τον τοπικό πλούτο και τις αναπτυξιακές υποδομές της περιοχής μας (όπως στρατόπεδα, κτίρια Κάτω Νοσοκομείου και Παλαιού Πρωτοδικείου, έκτασης ΔΕΠΟΣ κλπ), αλλά και νέων στόχων (όπως το Ανοιχτό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και το ερευνητικό ινστιτούτο για υδρογονάνθρακες και φυσικό αέριο)
  • την τεκμηρίωση και τη λήψη αποφάσεων για τον «δρόμο» που θα ακολουθήσει η τοπική ανάπτυξη (πώς δηλαδή θα συνδυάσουμε τουρισμό, παραγωγή, εμπόριο και υπηρεσίες, μεταφορές, ενέργεια, προστασία του περιβάλλοντος μέσα σε ένα ισόρροπο μοντέλο ανάπτυξης).
  • τα έργα (παλιά και νέα) που θα προωθήσουμε κατά προτεραιότητα να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ (όπως η Περιμετρική οδός, τα αντιπλημμυρικά έργα στα Τενάγη Φιλίππων, η σιδηροδρομική σύνδεση Ν.Καρβάλη – Τοξότες, τα λιμενικά έργα κ.ά.)  

 

Με αυτά τα δεδομένα, προτείνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει και να προγραμματίσει:

  • μία πρώτη ιεράρχηση του τι διεκδικούμε άμεσα από το κεντρικό κράτος
  • την ενεργοποίηση των θεματικών επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου για την επεξεργασία των επιμέρους αιτημάτων
  • την ενεργοποίηση της επιτροπής για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου
  • τη συμβολή της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στον συνολικό σχεδιασμό
  • τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε διεκδίκηση
  • τη δημιουργία Ομάδας Εργασίας για τον συντονισμό και τη συστηματική παρακολούθηση της διαδικασίας και των απαραίτητων ενεργειών.

 

Η τοπική κοινωνία και ο Δήμος μας, η Καβάλα και οι Φίλιπποι, πολλά μπορούν να κερδίσουν από την αποφασιστική μας κινητοποίηση, με σχέδιο και στόχους, και πολλά μπορούν να χάσουν, αν αδρανήσουμε και καθυστερήσουμε περισσότερο. Η αξιοποίηση του τοπικού πλούτου, οι επενδύσεις, οι νέες θέσεις εργασίας δεν θα έλθουν από μόνες τους.

 

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»

Ο Επικεφαλής

 

Μάκης Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος