Το Ερευνητικό Κέντρο ΜΟ.Η.Α. γνωστοποιεί τη διοργάνωση του 1ου Διεθνές Συμποσίου με τίτλο: «Μεσογειακές Συνέχειες: Υλικές και πνευματικές διαδρομές», το οποίο θα λάβει χώρα στις 15 – 16 Απριλίου 2016, στο Ιμαρέτ, στην Καβάλα.

 

Το συμπόσιο έχοντας ως βάση την πολιτιστική συνέχεια στο χώρο της Μεσογείου ανάμεσα στον Ισλαμικό Κόσμο, τον Δυτικοευρωπαϊκό Χριστιανισμό και το Βυζάντιο, επιχειρεί να παρουσιάσει και να τεκμηριώσει τη συνέργεια των τριών πολιτικό - πολιτιστικών ζωνών στην οικειοποίηση και μεταμόρφωση της κληρονομιάς του κόσμου της Ύστερης Αρχαιότητας, καθεμιά στο δικό της θρησκευτικό και πολιτιστικό πλαίσιο. Σε αυτό το συμπόσιο, το Ερευνητικό Κέντρο ΜΟ.Η.Α. επιθυμεί να συγκεντρώσει επιστήμονες που ασχολούνται με ζητήματα μετάβασης από την Ύστερη Αρχαιότητα. Απώτερος στόχος είναι να ενισχυθεί η οπτική της κοινής συνέχειας γύρω από τη Μεσόγειο έναντι των παραδοσιακών προσεγγίσεων που εμμένουν στην πολιτιστική απομόνωση.

 

Δύο κεντρικοί ομιλητές θα εκθέσουν τα δύο πεδία έρευνας και θα αναπτύξουν το αναλυτικό και μεθοδολογικό πλαίσιο του συμποσίου. Ο Nasser Rabbat, καθηγητής της έδρας Αγά Χαν στο MIT, θα διερευνήσει τις περιπτώσεις της συνέχειας στην αρχιτεκτονική της πολυ-πολιτισμικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στη Συρία που για περισσότερες από τέσσερις χιλιετίες, προστάτευσε λαούς και συγκέντρωσε διαφορετικές κουλτούρες. Ο καθηγητής της έδρας Sultan Qaboos, του Τμήματος Αβρααμικών (Σημιτικών) Θρησκειών του Πανεπιστημίου του Cambridge, Garth Fowden, θα σχολιάσει τη μετάβαση από την Ύστερη Αρχαιότητα στους κόσμους της πρώιμης ισλαμικής σκέψης, με έμφαση στα τέλη της πρώτης χιλιετίας και το ρόλο της Αλεξάνδρειας στη διάδοση της αιγυπτιακής και της ελληνικής παιδείας, πέρα από τα όρια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

 

Στο συμπόσιο έχουν επίσης προσκληθεί καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Κεντρικής Ευρώπης (CEU), το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, το Πανεπιστήμιο Brown (ΗΠΑ), το Πανεπιστήμιο Aga Khan, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ΤΕΙ ΑΜΘ, καθώς επίσης και επιστήμονες από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου (ΥΠΠΟΑ) και το Μουσείο Μπενάκη.

 

Παράλληλα με το συμπόσιο θα εγκαινιαστεί φωτογραφική έκθεση στο μουσείο Μοχάμετ Άλι, με θέμα: «Ελληνικά μνημεία της UNESCO».

                                  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε  στο +30 2510 620 154-151 και στο [email protected].