Ο Δήμος Καβάλας σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας  θα διανείμει σε ενδιαφερόμενους Δημότες, 46 συσκευές μέτρησης συγκέντρωσης (δοσίμετρα) Ραδονίου σε κατοικίες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Το Ραδόνιο είναι ένα φυσικό, άχρωμο, άοσμο, άγευστο και αδρανές ραδιενεργό αέριο, το οποίο προέρχεται από τη διάσπαση του Ραδίου, θυγατρικού στοιχείου του Ουρανίου. Λόγω της παρουσίας του στο έδαφος, στα πετρώματα και στο νερό καθώς και στα προερχόμενα από αυτά οικοδομικά υλικά, το Ραδόνιο βρίσκεται σε όλα τα κτήρια. Η παρουσία του σε υψηλή συγκέντρωση, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Από τις μετρήσεις που θα γίνουν, θα προκύψουν ακριβή αποτελέσματα για τη συγκέντρωση Ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους, μέσω μιας πολύ απλής διαδικασίας:

Οι μετρήσεις θα γίνουν με απλή τοποθέτηση των παθητικών δεκτών (σε μέγεθος σπιρτόκουτου, χωρίς μπαταρίες/τροφοδοσία ή οποιαδήποτε εκπομπή ακτινοβολιών/ ραδιοκυμάτων) στις κατοικίες (ισόγειες ή 1ου ορόφου) των συμμετεχόντων Δημοτών, για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Μετά το πέρας των 6 μηνών, οι δέκτες μαζί με συμπληρωμένα σχετικά ερωτηματολόγια, θα επιστραφούν από τους συμμετέχοντες Δημότες στο Τμ. Περιβάλλοντος. Ο Δήμος Καβάλας θα αποστείλει όλους τους δέκτες στην ΕΕΑΕ, η οποία κατόπιν ανάλυσής τους θα στείλει απευθείας - προσωπικά σε κάθε Δημότη, τα αποτελέσματα της μέτρησης που τον αφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι Δημότες Καβάλας, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμ. Περιβάλλοντος στο τηλέφωνο 2510-839645, για πληροφορίες περί της διαδικασίας μέτρησης στο χώρο τους και εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη μέτρηση. Τα δοσίμετρα θα διανεμηθούν με βάση την επιθυμητή από το Δήμο Καβάλας κατανομή εντός των διοικητικών του ορίων, μέχρι να συμπληρωθεί η λίστα των 46 συμμετεχόντων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής,

Ζήσης Μπόνιας