Ο Θεματικός αντιπεριφερειάρχης ΑΜΘ Σωτήρης Παπαδόπουλος, ως πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος συγκάλεσε τη δεύτερη συνεδρίαση της, την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου, προκειμένου να επιταχύνει τις διαδικασίες για την υλοποίηση έργων στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούσαν κυρίως γνωμοδοτήσεις για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) από τις ΠΕ Δράμας Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Θετική ήταν η γνωμοδότηση από την Επιτροπή για τις 17 από τις 18 στο σύνολο των Μελετών, αφενός γιατί ήταν θετική η εισήγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες (με προϋποθέσεως-επισημάνσεις και παρατηρήσεις), ενώ αφετέρου δεν είχε κατατεθεί κάποια ένσταση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να αντίκεινται στην υλοποίηση αυτών των έργων.

Τέλος, ο κ. Παπαδόπουλος ενημέρωσε το σώμα για την Διερεύνηση προοπτικών υιοθέτησης νέων δυναμικών καλλιεργειών για την ενδυνάμωση της γεωργικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης υπό το καθεστώς των διαρθρωτικών μεταβολών στην ΚΑΠ.

 

Ο Πίνακας θεμάτων του αριθμ. 2/03-02-2015 πρακτικού της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας & Περιβάλλοντος τoυ Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ΄ αυτού, είναι ο εξής:

1. Ενημέρωση για τη Διερεύνηση προοπτικών υιοθέτησης νέων δυναμικών καλλιεργειών για την ενδυνάμωση της γεωργικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης υπό το καθεστώς των διαρθρωτικών μεταβολών στην ΚΑΠ.

2. Γνωμοδότηση για την έγκριση επί του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) με συν/νο τεύχος Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) του λατομείου μαρμάρου έκτασης 96.687,35τμ στη θέση «Ξηρόξυλα» της ΤΚ Παναγιάς, Δήμου Θάσου από την ‘Γ. Λαζαρίδης ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ’.

Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία: υπέρ της Έγκρισης του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) με συν/νο τεύχος Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) του λατομείου μαρμάρου έκτασης 96.687,35τμ στη θέση «Ξηρόξυλα» της ΤΚ Παναγιάς, Δήμου Θάσου από την ‘Γ. Λαζαρίδης ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ’.

3. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αποκατάστασης, του έργου: Έρευνα Λατομείου Μαρμάρων εμβαδού 84.069.24 τ.μ. και της (Μελέτης) Διάνοιξης Οδού Πρόσβασης Μήκους 464.00 μέτρων” του “ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΙΟΥ”, που βρίσκεται στη θέση “Κακόσκαλα” στην περιοχή της Τ.Κ. Ακροποτάμου του Δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας      

Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία: υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αποκατάστασης του έργου : “Έρευνα Λατομείου Μαρμάρων εμβαδού 84.069.24 τ.μ. και της (Μελέτης) Διάνοιξης Οδού Πρόσβασης Μήκους 464.00 μέτρων” που βρίσκεται στη θέση “Κακόσκαλα” στην περιοχή της Τ.Κ. Ακροποτάμου του Δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του “ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΙΟΥ”.

4. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της εταιρείας Θ. ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου Αδρανών Υλικών, έκτασης 216.000,00 τμ, στην περιοχή του T.K. Αγοράς (θέση Ξηροβούνι) του Δ. Δοξάτου, της Π. Ε. Δράμας               

Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία: υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α για την εκμετάλλευση λατομείου Αδρανών Υλικών, έκτασης 216.000,00 τμ, στην περιοχή του T.K. Αγοράς (θέση Ξηροβούνι) του Δ. Δοξάτου, της Π. Ε. Δράμας.) της εταιρείας Θ. ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

5. Γνωμοδότηση για την έγκριση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της Β. ΤΟΥΛΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 62.114,50τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργων (θέση Βράχοι) του Δ. Προσοτσάνης της Π. Ε. Δράμας             

Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία: υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 62.114,50τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργων (θέση Βράχοι) του Δ. Προσοτσάνης της Π. Ε. Δράμας της Β. ΤΟΥΛΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

6. Γνωμοδότηση για την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Ε. από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 20.804,84 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Μοναστηρακίου (θέση Καρυδιά) του Δ. Δράμας, της Π. Ε. Δράμας.

Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία: υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων επί του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 20.804,84 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Μοναστηρακίου (θέση Καρυδιά) του Δ. Δράμας, της Π. Ε. Δράμας της ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Ε..

7. Γνωμοδότηση για την έγκριση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) του ΑΡΝΑΟΥΤΗ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.541,89τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Γρανίτη (θέση Μιρνότου) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας    

Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία: υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.541,89τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Γρανίτη (θέση Μιρνότου) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας, του ΑΡΝΑΟΥΤΗ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

8. Γνωμοδότηση για την έγκριση των παρατηρήσεων που αφορούν το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Ε. από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 62.518,00 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργων (θέση Μπουρό Ρέμα) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας  

Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία: υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων επί του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 62.518,00 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργων (θέση Μπουρό Ρέμα) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας, της ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Ε.

9. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Ε. από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 57.301,00 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Κοκκινογείων (θέση Καλύβια) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας.   

8: Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία: υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων επί του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 57.301,00 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Κοκκινογείων (θέση Καλύβια) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας, της ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Ε..

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) της εταιρείας GMC GRANITE MARBLE CHATZOPOULOS LTD για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 20.727,40τμ στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργοι (θέση Μπουρόρεμα) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας.              

Γνωμοδοτεί ομόφωνα: Κατά της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 20.727,40τμ στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργοι (θέση Μπουρόρεμα) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας, της εταιρείας GMC GRANITE MARBLE CHATZOPOULOS LTD.

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 20.277,85τμ στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργοι (θέση Τρείς Οξυές) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας.

Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία: υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 20.277,85τμ στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργοι (θέση Τρείς Οξυές) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε..

12. Γνωμοδότηση για την έγκριση της Κατασκευής υποσταθμού και γραμμήs υψηλήs τάσηs> για την τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου <Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύοs 100ΜW στο αγρόκτημα Πανοράματος, Δήμου Προσοτσάνηs, Π.Ε. Δράμαs, Περιφέρειαs Ανατολικήs Μακεδονίαs –Θράκηs             

Γνωμοδοτεί ομόφωνα: υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την τροποποίηση απόφασης ΑΕΠΟ του έργου <Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύοs 100ΜW στο αγρόκτημα Πανοράματοs, Δήμου Προσοτσάνηs, Π.Ε.Δράμαs, της «BRITE HELLAS A.E»ως προς την κατασκευή του δικτύου διασύνδεσης για την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνει υποσταθμό ανύψωσης τάσης, γραμμή μεταφοράς υψηλήs τάσηs και τα συνοδά έργα της γραμμής μέσης τάσης και των έργων οδοποιίας πρόσβασης στους πυλώνες.

13. Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης αντικατάστασης ΕΕΛ Δ. Δοξάτου και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δ. Δοξάτου της ΠΕ Δράμας.              

Γνωμοδοτεί ομόφωνα: υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Μελέτη αντικατάστασης ΕΕΛ Δ. Δοξάτου και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δ. Δοξάτου της ΠΕ Δράμας» που προτείνεται να κατασκευασθεί από το Δ. Δοξάτου σε γήπεδο στην περιοχή του αγροκτήματος Δοξάτου του Δ. Δοξάτου, της Π.Ε Δράμας.

14. Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο «Μονάδα Παραγωγής Οργανικών Λιπασμάτων» στο 3ο χλμ Αλεξανδρούπολης- Άβαντα, στην περιοχή «Πόταμου» του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Γνωμοδοτεί ομόφωνα: υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μονάδα Παραγωγής Οργανικών Λιπασμάτων» στο 3ο χλμ Αλεξανδρούπολης- Άβαντα, στην περιοχή «Πόταμου», του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έκ-δοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του υφισταμένου σταθμού βά-σης κινητής τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία : « ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ 140 3356 » που βρίσκεται σε γεωγραφική θέση με συντεταγμένες λ = 25ο 59΄51΄΄, φ = 41ο 14΄11΄΄( σύστημα ΕΓΣΑ 87 ), σε θέση πλησίον χωριού Μεγάλου Δερείου της δημο-τικής ενότητας Ορφέα, του δήμου Σουφλίου της Π.Ε. Έβρου, αντίστοιχα, με κύριο την COSMOTE Α.Ε.              

Γνωμοδοτεί ομόφωνα: υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων επί Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υφισταμένου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία : « ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ 140 3356 » που βρίσκεται σε γεωγραφική θέση με συντεταγμένες λ = 25ο 59΄51΄΄, φ = 41ο 14΄11΄΄( σύστημα ΕΓΣΑ 87 ), σε θέση πλησίον χωριού Μεγάλου Δερείου της δημοτικής ενότητας Ορφέα, του δήμου Σουφλίου της Π.Ε. Έβρου, αντίστοιχα, με κύριο την COSMOTE Α.Ε.

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση της Εγκατάστασης σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της αεριοποίησης ισχύος 0.999 ΜWe » της εταιρείας ΝΕΑ ΤΑΣΗ Ι.Κ.Ε. στην περιοχή του Αγροκτήματος Αρδανίου στο 849 αγροτεμάχιο, του δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου     

Γνωμοδοτεί ομόφωνα: υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων του έργου : « Εγκατάσταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της αεριοποίησης ισχύος 0.999 ΜWe » στην περιοχή του Αγροκτήματος Αρδανίου της δημοτικής ενότητας Φερρών, του δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου της εταιρείας ΝΕΑ ΤΑΣΗ Ι.Κ.Ε.

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση – επικαιροποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της δραστηριότητας «Λατομείο αδρανών υλικών & συνοδών δραστηριοτήτων» της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ» Α.Ε. στη θέση «Βουβό» του Δήμου Αλεξ/πολης.

Γνωμοδοτεί ομόφωνα: υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση – επικαιροποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της δραστηριότητας «Λατομείο αδρανών υλικών & συνοδών δραστηριοτήτων» στη θέση «Βουβό» του Δήμου Αλεξ/πολης, της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ» Α.Ε..

18. Γνωμοδότηση για την έγκριση της Προώθησης της χρήσης χαµηλών γεωθερµικών πεδίων µέσω της ανάπτυξης οδηγών επιχειρησιακής εκµετάλλευσης και λύσεων πράσινης ενέργειας πάνω στην επιχειρηµατικότητα – ENERGEIA. 

Γνωμοδοτεί ομόφωνα: υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο: « Προώθηση της χρήσης χαµηλών γεωθερµικών πεδίων µέσω της ανάπτυξης οδηγών επιχειρησιακής εκµετάλλευσης και λύσεων πράσινης ενέργειας πάνω στην επιχειρηµατικότητα» με ακρωνύμιο «ENERGEIA» στο Ν. Ξάνθης που προτείνεται από τη Δ/νση Υδάτων Α.Μ.Θ.

19. Γνωμοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Δημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Δήμου Κομοτηνής με την επωνυμία ¨ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε.¨               

Γνωμοδοτεί ομόφωνα: υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Δήμου Κομοτηνής με την επωνυμία «ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε.»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ