Με νέα μέσα πρόσβασης και χώρους συγκεκριμένων προδιαγραφών θα πρέπει να εξοπλιστούν όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας στο εγγύς μέλλον, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, εγκύων και ηλικιωμένων.

 

Πολλά πλοία διαθέτουν ήδη τέτοιους μηχανισμούς ωστόσο δεν υπήρχε κάποιο σχετικό νομοθέτημα που να προέβλεπε συγκεκριμένες προδιαγραφές, καθώς έως σήμερα κάτι τέτοιο δεν ήταν υποχρεωτικό.

 

Ήδη για αυτόν τον λόγο το υπουργείο Ναυτιλίας προχωρά στη σύνταξη προεδρικού διατάγματος μετά από διαβούλευση, με το οποίο θα υποχρεώνονται όλες ανεξαρτήτως οι ακτοπλοϊκές εταιρείες να δημιουργήσουν στα πλοία τους κατάλληλους μηχανισμούς για τη εύκολη πρόσβαση των ατόμων αυτών.

 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δημιουργηθούν ειδικοί χώροι υγιεινής, ασανσέρ πρόσβασης στα καταστρώματα και ειδικές ράμπες.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αλλαγές που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν θα έχουν ορίζοντα υλοποίησης τα τρία χρόνια και θα αφορούν τα πλοία που είναι σε πλήρη δρομολογιακή λειτουργία, ενώ όποιο καινούργιο πλοίο εισέλθει στην ακτοπλοϊκή αγορά θα πρέπει να προσαρμοστεί άμεσα στα νέα δεδομένα.

 

Το ίδιο θα ισχύει και για τα νέα υπό ναυπήγηση "πράσινα" πλοία που θα κατασκευαστούν στη χώρα μας.

 

Ήδη το συγκεκριμένο σχέδιο, με τίτλο «Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων» απεστάλη προς 15νθήμερη διαβούλευση προς τους αρμόδιους φορείς,

 

Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλη νησιωτικότητα και αυξημένη τουριστική κίνηση, ενώ το θέμα του προβλήματος της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στα πλοία της ακτοπλοΐας ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν ένα παιδί σε αναπηρικό αμαξίδιο περίμενε μαζί με τη μητέρα του στο γκαράζ του πλοίου στη Θάσο για να αποβιβαστεί, καθώς δεν υπήρχε ειδική ράμπα.

 

-Τι ορίζει το προεδρικό διάταγμα-

 

Η κατασκευή και η θέση των χώρων που χρησιμοποιούνται ή κινούνται τα ΑμεΑ θα πρέπει είναι ανάλογη του σκοπού για τον οποίο προορίζονται ώστε η χρήση τους να είναι ασφαλής και ευχερής από τα άτομα αυτά.

 

Στους χώρους διακίνησης των ΑμεΑ δεν θα υπάρχουν κατώφλια ή άλλες προεξοχές του δαπέδου.

 

Όταν αυτό δεν είναι κατασκευαστικά εφικτό τότε θα τοποθετούνται ράμπες μέγιστης κλίσης 5% ή κατάλληλα αναβατόρια κλίμακας.

 

Η διακίνηση των ΑμεΑ από κατάστρωμα σε κατάστρωμα θα γίνεται μόνο με ανελκυστήρες.

 

Το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος υποχρεώνει όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας που καλύπτουν συγκοινωνιακές ανάγκες της χώρας, ανεξαρτήτως κατηγορίας, να προχωρήσουν για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στην εγκατάσταση ανελκυστήρα κάθετης κίνησης από εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό εταιρεία από το κύριο κατάστρωμα οχημάτων μέχρι τα καταστρώματα που διαθέτουν τους κατάλληλους για ΑμεΑ κοινόχρηστους χώρους παραμονής, εστίασης, υγιεινής και θαλαμίσκους, καθώς και στα ανοιχτά καταστρώματα που διαθέτουν μέσα εγκατάλειψης.

 

Η χρήση της ράμπας οχημάτων που οδηγεί στο κύριο κατάστρωμα οχημάτων επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ μόνο με τη χρήση οχήματος. Πρέπει να οριστούν τουλάχιστον δύο θέσεις αυτοκινήτων ΑμεΑ στον χώρο οχημάτων με ανάλογη διεθνή σήμανση πλησίον του ανελκυστήρα.

 

Επίσης πρέπει να υπάρχει μία θέση για αμαξίδιο ΑμεΑ με κατάλληλα μέσα ασφάλισης, ανά εκατό (100) επιβάτες, σε κάθε αίθουσα παραμονής επιβατών, όπως και δύο θέσεις κατάλληλες για χρήστες αμαξιδίων ΑμεΑ σε κάθε εστιατόριο.

 

Το 2% τουλάχιστον των θέσεων των επιβατών πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση από άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

 

Το γκισέ του χώρου υποδοχής και του κυλικείου πρέπει να είναι σε κατάλληλο ύψος που δεν θα υπερβαίνει τα 90 εκατοστά.

 

Επίσης προβλέπεται η ύπαρξη δίκλινων και τετράκλινων θαλάμων με ειδικούς χώρους υγιεινής για χρήση και από τους συνοδούς, ανάλογα με τη χωρητικότητα και το μέγεθος του πλοίου.

 

Η πρόσβαση στο πλοίο, η σηματοδότηση, τα μέσα μετάδοσης αναγγελιών, οι συναγερμοί και ό,τι δεν ρυθμίζεται από το π.δ. πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, ενώ απαγορεύεται οι κυλιόμενες κλίμακες να χρησιμοποιούνται ως μέσο πρόσβασης των ΑμεΑ.

 

Πηγή: ΑΠΕ