Συστάσεις προς τους επαγγελματίες του νησιού απευθύνει ο Δήμος Θάσου μετά τις εικόνες που έκαναν το γύρο του διαδικτύου με τους ξεχειλισμένους κάδους πίσω από την πιάτσα των ταξί στο κέντρο του Λιμένα τα ξημερώματα της Κυριακής 30 Ιουνίου.

 

Συγκεκριμένα στην ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Δήμου στο Facebook την Τρίτη 2 Ιουλίου, αναφέρονται τα εξής:

 

"Ενημέρωση για τα απορρίμματα προς όλες τις επιχειρήσεις της Θάσου"

 

Προς: Όλες τις επιχειρήσεις της Θάσου

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τα απορρίμματα

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Θάσου, όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τα κάτωθι:

 

1. Να τοποθετούν τα απορρίμματά τους σε ενδεδειγμένους και καλά κλεισμένους σάκους και μόνο ΕΝΤΟΣ των κάδων μηχανικής αποκομιδής από τις 23:00 έως τις 03:00.

 

2. Τα απορρίμματα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποστραγγίζονται επιμελώς πριν την τοποθέτηση τους στους κάδους μηχανικής αποκομιδής.

 

3. Οι σακούλες απορριμμάτων θα πρέπει να τοποθετούνται εντός των κάδων ώστε να κλείνει ομαλά το καπάκι.

 

4. Όταν οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής είναι γεμάτοι τα απορρίμματα θα πρέπει να μεταφέρονται και να τοποθετούνται σε άλλους κάδους που δεν έχουν γεμίσει.

 

5. Οι ενδεδειγμένοι σάκοι (πλαστικές σακούλες) όπου εναποτίθενται τα απορρίμματα από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να φέρουν βάρος περιεχομένου όχι μεγαλύτερο των 10 kgr, ενώ κατά την μεταφορά τους στους κάδους μηχανικής αποκομιδής θα πρέπει να μην καταστρέφονται.

6. Ο Δήμος Θάσου εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης στους μπλε κάδους, στους οποίους πρέπει να απορρίπτονται όλες οι ανακυκλώσιμες από χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, κ.α.

 

7. Τα χαρτοκιβώτια θα πρέπει να είναι καλά συσκευασμένα, συμπιεσμένα και δεμένα πριν τοποθετηθούν στους μπλε κάδους.

 

8. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη χόρτων, κλαδιών και μπάζων σε οποιονδήποτε κάδο μηχανικής αποκομιδής.

 

9. Η αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων γίνεται ΜΟΝΟ σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας κατόπιν ραντεβού (τηλ. 2593022360), ενώ απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτησή τους διπλά σε κάδους και κοινόχρηστους χώρους.

 

Στους παραβάτες, ανά περίπτωση, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας.

 

Η καθαριότητα του νησιού μας στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία των δημοτών με τις Δημοτικές Υπηρεσίες.

 

Μπορούμε και οφείλουμε όλοι μαζί να προσφέρουμε ένα καθαρό περιβάλλον σε εμάς και τους επισκέπτες μας.

 

Ο Δήμαρχος Θάσου

Ελευθέριος Π. Κυριακίδης