Τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Γιώργο Παυλίδη επισκέφθηκε ο Γενικός Πρόξενος της Βουλγαρίας στην Θεσσαλονίκη κ. Vassil Valchev,  σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015 στις 12:30 μ.μ., στο γραφείο του στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ.

Τα θέματα που συζήτησε ο Περιφερειάρχης συζήτησε με τον Βούλγαρο Πρόξενο ήταν α) της αναπτυξιακής συνεργασίας των διασυνοριακών περιοχών Ελλάδας – Βουλγαρίας και ακριβώς της Περιφέρειάς μας, β) Η λειτουργία των οδικών συνδέσεων και η πρόοδος υλοποίησης αυτών. Ειδικό θέμα τέθηκε για τη διέλευση των τουριστικών λεωφορείων από το συνοριακό σταθμό της Νυμφαίας – Μακάζας, γ) Η συνεργασία στην αντιμετώπιση των πάσης φύσεως πλημμυρικών φαινομένων στις λεκάνες απορροής των διακρατικών ποταμών Έβρου, Άρδα και Νέστου, δ) η αντιμετώπιση ζητημάτων ρύπανσης των ποταμών και ιδία του Νέστου καθώς και ε) η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Περιφερειάρχης υπενθύμισε το θέμα των στη Βουλγαρία κειμηλίων εκ της Περιφέρειάς μας. Ευχαρίστησε για την καλή συνεργασία τις αμέσως προηγηθείσες μέρες με τους Βούλγαρους Νομάρχες της διασυνοριακής περιοχής για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ για μια ακόμη φορά διαβεβαίωσε για την πρόθεση της Περιφέρειας για συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.