Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) φέτος, στις 14 Ιουνίου γιορτάζει 20 χρόνια Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή Αιμοδότη και ευχαριστεί όλους όσους δίνουν ζωή με το αίμα τους.

 

Το γενικό νοσοκομείο Καβάλας, σχετικά με την παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη αναφέρει:

 

Είναι όμορφο, σπουδαίο, Ανθρώπινο να μοιραζόμαστε τη χαρά της Ζωής!

 

Η ημέρα αυτή είναι μια ευκαιρία για να τιμήσουμε τους ανώνυμους εθελοντές αιμοδότες αλλά και για να ευαισθητοποιήσουμε τον ευρύτερο πληθυσμό σχετικά μα την αναγκαιότητα της προσφοράς αίματος.

 

Με την απλή πράξη της αιμοδοσίας που διαρκεί μόνο 10 λεπτά, οι αιμοδότες δίνουν ελπίδα και ζωή σε ανθρώπους που την έχουν ανάγκη.

 

Αγαπητοί αιμοδότες το αίμα που προσφέρετε είναι η ελπίδα για ασθενείς που νοσούν, για πολυμεταγγιζόμενους και για ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις.

 

Οι εθελοντές αιμοδότες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της Αιμοδοσίας.

 

Το αίμα είναι βασικό συστατικό της ζωής και είναι αναντικατάστατο.

 

Η μόνη πηγή του είναι ο άνθρωπος.

 

Ούτε παράγεται

Ούτε αντικαθίσταται

Ούτε αγοράζεται

Μόνον προσφέρεται

 

Για να υπάρχει πάντοτε διαθέσιμο αίμα πρέπει το 10% του πληθυσμού της χώρας να προσφέρει αίμα τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο.

 

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εκείνους τους εθελοντές αιμοδότες που με την προσφορά αίματος δείχνουν αίσθημα  κοινωνικής ευθύνης, ευαισθησία και ενσυναίσθηση.

 

Υπηρεσία Αιμοδοσίας

Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας