Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας

 

Ανακοινώνει:

 

ότι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00 θα διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής αδείας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ), στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Π.Ε. Καβάλας.

 

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024.