Επιστολή στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στη νέα Κυβέρνηση απέστειλε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), για την εκπόνηση και εφαρμογή ενός Εθνικού Προγράμματος για την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, την άμεση ενίσχυση των εισοδημάτων τους και την άρση όλων των αδικιών και μορφών διάκρισης σε βάρος τους. Πρόκειται για ένα 8σελιδο υπόμνημα με τις θέσεις και τα αιτήματα του αναπηρικού κινήματος της χώρας, ενόψει των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης.

Αδιαμφισβήτητα τα άτομα με αναπηρία και  χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους  έχουν πληγεί με τον πιο σκληρό τρόπο από την οικονομική κρίση και τις οριζόντιες μνημονιακές πολιτικές. Τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν αφενός αύξησαν δραματικά την διαχρονική ανεργία και τη φτώχεια των ατόμων με αναπηρία αφετέρου υπονόμευσαν την πρόοδο εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας επικύρωσε μαζί με το προαιρετικό της πρωτόκολλο (ν. 4074/2012) αποδεχόμενη την υποχρέωση εφαρμογής της.

Στη βάση λοιπόν της δικαιωματικής προσέγγισης, η  Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει το διαχρονικό αίτημά της για  τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Εθνικού Προγράμματος για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επικύρωση της προαναφερθείσας Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και του προαιρετικού πρωτοκόλλου της ενισχύει τις υποχρεώσεις της χώρας απέναντι σε αυτή την κοινωνική ομάδα, που δυστυχώς μέχρι σήμερα όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, λιγότερο ή περισσότερο, αντιμετώπιζαν με βάση ξεπερασμένες αντιλήψεις και στερεότυπα.

Αυτό το σημαντικό εγχείρημα αποτελεί αποκλειστικό εγγυητή για την προώθηση της εξίσωσης των ευκαιριών των ατόμων με αναπηρία και της ισότιμης συμμετοχής τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

 

 Η πλήρης επιστολή έχει ως εξής:

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ                                                                                             Αθήνα: 03.02.2015                                                                         

Πληροφορίες: Χριστίνα Σαμαρά                                                               Αρ. Πρωτ.: 180

ΠΡΟΣ: κ. Αλ. Τσίπρα, Πρωθυπουργό της χώρας

 

YΠΟΜΝΗΜΑ

Της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Eν’ όψει των προγραμματικών δηλώσεων της νέας Κυβέρνησης

Για  την εκπόνηση και εφαρμογή ενός Εθνικού Προγράμματος για την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική προστασία  των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους,   την άμεση ενίσχυση των εισοδημάτων τους και την άρση όλων των αδικιών και μορφών διάκρισης σε βάρος τους

 

Κύριε  Πρωθυπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) από τη θέση του τριτοβάθμιου κοινωνικοσυνδικαλιστικού φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους και επίσημου εταίρου με την Πολιτεία για την προώθηση πολιτικών για την  αναπηρία, αφού πρώτα εκφράσει για ακόμη μια φορά τα συγχαρητήριά της για την  εκλογή σας στην Πρωθυπουργία της χώρας και ευχηθεί κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας, σας υποβάλλει με το παρόν υπόμνημα τις θέσεις και τα αιτήματα του αναπηρικού κινήματος της χώρας, ενόψει των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησής σας.

Αδιαμφισβήτητα τα άτομα με αναπηρία και  χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους  έχουν πληγεί με τον πιο σκληρό τρόπο από την οικονομική κρίση και τις οριζόντιες μνημονιακές πολιτικές, όπως αναφέρεται και στο κείμενο των προγραμματικών δηλώσεών σας κατά την προεκλογική περίοδο. Τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν αφενός αύξησαν δραματικά την διαχρονική ανεργία και τη φτώχεια των ατόμων με αναπηρία αφετέρου υπονόμευσαν την πρόοδο εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας επικύρωσε μαζί με το προαιρετικό της πρωτόκολλο (ν. 4074/2012) αποδεχόμενη την υποχρέωση εφαρμογής της.

Στη βάση λοιπόν της δικαιωματικής προσέγγισης, η  Ε.Σ.Α.μεΑ σας καταθέτει το διαχρονικό αίτημά της για  τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Εθνικού Προγράμματος για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επικύρωση της προαναφερθείσας Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και του προαιρετικού πρωτοκόλλου της ενισχύει τις υποχρεώσεις της χώρας απέναντι σε αυτή την κοινωνική ομάδα, που δυστυχώς μέχρι σήμερα όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, λιγότερο ή περισσότερο, αντιμετώπιζαν με βάση ξεπερασμένες αντιλήψεις και στερεότυπα.

Υπό αυτό το πρίσμα, προσδοκούμε από εσάς και την Κυβέρνησή σας ότι θα υιοθετήσετε την πρότασή μας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Εθνικού  Προγράμματος για την Αναπηρία, αφού το σημαντικό αυτό  εγχείρημα αποτελεί αποκλειστικό εγγυητή για την προώθηση της εξίσωσης των ευκαιριών των ατόμων με αναπηρία και της ισότιμης συμμετοχής τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Εν συντομία, παραθέτουμε τις προτάσεις μας οι οποίες, βάσει της υπάρχουσας οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, ταξινομούνται σε δύο βασικούς πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην εφαρμογή άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις  και των οικογενειών τους από την οικονομική κρίση και την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης λόγω αναπηρίας, το οποίο χωρίς τη στήριξη της Πολιτείας έχει πλέον γονατίσει τα άτομα αυτά. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή ενός Εθνικού Προγράμματος για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και τη θωράκιση των δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία.  Αυτό το σημαντικό εγχείρημα πρέπει να τολμήσει  ριζικές παρεμβάσεις και τομές, βασισμένο στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, να έχει σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα που θα αποτυπώνονται στην ποιότητα της ζωής των πολιτών με αναπηρία.

Βάσει των ανωτέρω, καταθέτουμε τις προτάσεις μας ως εξής:

1ος Πυλώνας: Άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα άτομα με αναπηρία , χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.

 • Μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
 • Ακύρωση μνημονιακών διατάξεων με τις οποίες μειώθηκαν μισθοί, κύριες και επικουρικές συντάξεις γήρατος/αναπηρίας/θανάτου και επαναφορά δώρων εορτών και αδείας στα άτομα με αναπηρία και γονείς/σύζυγοι/κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.  Επαναφορά χορήγησης του ΕΚΑΣ από τα ασφαλιστικά ταμεία υπό τις προϋποθέσεις που χορηγείται στους ασφαλισμένους του δημοσίου και πάντως προ του νόμου 4093/12. 
 • Κατάργηση φορολογικών αδικιών που υπέστη η κοινωνική  ομάδα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους λόγω της επιβολής οριζόντιων  εξοντωτικών μνημονιακών φορολογικών μέτρων, όπως το τέλος επιτηδεύματος, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης κ.λπ. Άμεση προστασία της πρώτης κατοικίας κάθε πολίτη με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 • Επέκταση επιδομάτων σε κατηγορίες αναπηρίας που δεν το λαμβάνουν (π.χ. κωφοί στους οποίους διακόπτεται μεταξύ της ηλικίας 18-65). Επαναπροσδιορισμός του Κανονιστικού Πλαισίου Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία  για να σταματήσει η συνήθης τακτική αυθαίρετης ερμηνείας των διάσπαρτων εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων από τους αρμοδίους των προνοιακών τμημάτων των Δήμων της χώρας.   
 • Προώθηση άμεσων μέτρων για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε θέσεις εργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και διασφάλιση της εργασίας τους. Για την  ταχύτατη εφαρμογή της πρόσφατης  γενικής προκήρυξης των θέσεων του άρθρου 3 του ν. 2643/98, και των ειδικών προκηρύξεων τυφλών τηλεφωνητών απαιτείται επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ που εφαρμόζουν το νόμο.
 • Διασφάλιση της λειτουργίας του Δημόσιου  Συστήματος Πρόνοιας, μέσω της αύξησης των κονδυλίων που διατίθενται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και της πρόσληψης βοηθητικού και επιστημονικού προσωπικού σε όλες τις μονάδες κοινωνικής φροντίδας και άμεση επαναφορά των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στην πρόνοια όπως και ενδυνάμωση της λειτουργίας τους.
 • Αύξηση της χρηματοδότησης για την προστασία και ενίσχυση της λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα με βαριά αναπηρία,  τα οποία αποτελούν ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στην πλειοψηφία τους ιδρύθηκαν και λειτουργούν από γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία. Άμεση  θέσπιση ενιαίου συστήματος διαχείρισης αξιολόγησης  και ελέγχου αυτών.
 • Ενίσχυση, επέκταση και αύξηση της χρηματοδότησης του Προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ και όλων των δομών που λειτουργούν στην τοπική αυτοδιοίκηση (ΚΔΑΠ -ΑμεΑ, ΚΗΦΗ κ.λπ).
 • Αύξηση της χρηματοδότησης του Προγράμματος Διερμηνείας Νοηματικής Γλώσσας που υλοποιεί επί σειρά ετών η ΟΜΚΕ με τη  δυνατότητα παροχής υπηρεσιών διερμηνείας νοηματικής γλώσσας στους πολίτες με κώφωση σε κάθε δημόσια υπηρεσία.
 • Άμεση ενίσχυση του ΚΕΑΤ και του ΕΙΚ με πρώτο και κύριο την στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε τυφλούς και κωφούς συμπολίτες μας. 

 

 • Διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας
 • Σύσταση Διεύθυνσης χρονίων παθήσεων και Διεύθυνσης Αποκατάστασης στο Υπουργείο Υγείας και συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.ΑμεΑ  στο ΚΕΣΥ.
 • Επαρκής στελέχωση όλων των μονάδων παρακολούθησης χρονίως πασχόντων που

λειτουργούν σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και άμεση επαναλειτουργία σημαντικών μονάδων που καταργήθηκαν.

 • Αύξηση της κρατικής επιχορήγησης του ΕΟΠΥΥ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων για την πλήρη και δωρεάν χορήγηση φαρμακευτικής και θεραπευτικής αγωγής, τεχνικών βοηθημάτων υγείας σε τυφλούς κωφούς, ορθωτικών - ορθοπεδικών μέσων και τεχνητών μελών και σε κάθε ανασφάλιστο πολίτη με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.  Άμεση επικαιροποίηση του Κανονισμού Παροχών ΕΟΠΥΥ.
 • Λήψη άμεσων μέτρων διάσωσης του συστήματος Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης που έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του με σοβαρότατες συνέπειες στην ίδια την επιβίωση των ατόμων με ψυχικές παθήσεις. 

                                                                                                                   

 • Άμεση δέσμη μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠΑ.
 • Επαρκής στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών, και των υγειονομικών του επιτροπών.
 • Κατάργηση του απαράδεκτου παραβόλου των 46€.
 • Επανασύσταση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 7 από έγκριτους επιστήμονες για την επικαιροποίηση του Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας και τη διεύρυνση του καταλόγου των μη αναστρέψιμων παθήσεων.
 • Επιμόρφωση διοικητικού προσωπικού και υγειονομικού προσωπικού  επί των θεμάτων αναπηρίας. 

 

 • Άμεση δέσμη μέτρων για την ενίσχυση και αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία.
 • Αύξηση των πόρων που διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σύστημα εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις όλων των βαθμίδων.
 • Επαρκή και έγκαιρη στελέχωση των ΣΜΕΕ, τμημάτων ένταξης με μόνιμο προσωπικό προς της έναρξης του σχολικού έτους και  άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των εκπαιδευτικών με αναπηρία και γονέων εκπαιδευτικών με αναπηρία.
 • Άμεση λήψη μέτρων για την προσβασιμότητα των εκπαιδευτικών δομών, διαδικασιών, εξοπλισμών και εκπαιδευτικού υλικού όλων των βαθμίδων
 • Άμεση χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής φοιτητών με αναπηρία και φοιτητών που έχουν στην οικογένειά τους ένα τουλάχιστον μέλος με αναπηρία, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

2ος Πυλώνας: Εφαρμογή Εθνικού Προγράμματος για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία και την άρση όλων των μορφών διάκρισης σε βάρος τους.

Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συνδυαστικών και συντονισμένων πολιτικών και μέτρων που θα στοχεύουν στην άρση των εμποδίων που ορθώνονται στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις απαιτείται:

 • Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Πολιτικών για την Αναπηρία υπό Υπουργό Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου. Ο ρόλος της προτεινόμενης  Γραμματείας συνίσταται στο να συντονίσει την εκπόνηση του προτεινόμενου Εθνικού Προγράμματος για την Αναπηρία το οποίο αφορά στο σύνολο των Υπουργείων της Κυβέρνησης.

 

Επίσης, από τη θέση του επίσημου κοινωνικού εταίρου της Πολιτείας για τα θέματα που αφορούν στην αναπηρία κρίνουμε ως βασική προϋπόθεση για τη λήψη συντονισμένων και συνδυαστικών πολιτικών την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων:

 1. Εναρμόνιση της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και παρακολούθηση για την υλοποίηση της  εφαρμογής της, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 33 της Σύμβασης (ν. 4074/2012) σε στενή συνεργασία με το εθνικό αναπηρικό κίνημα.
 2. Επανασχεδιασμός του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας στη βάση της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία, και όχι της χρήσης του ως δημοσιονομικό εργαλείο περικοπής κοινωνικών δαπανών. Στο σχεδιασμό και υλοποίηση αυτού του σημαντικού εγχειρήματος απαιτείται η συμμετοχή της Ε.Σ.ΑμεΑ. και των φορέων μελών της.
 3. Υπολογισμός του πραγματικού πρόσθετου κόστους που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών της κάθε αναπηρίας και χρόνιας πάθησης από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Το μέτρο αποτελεί το προαπαιτούμενο για την λήψη ουσιαστικών δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία.

 

Οι βασικοί στόχοι του Εθνικού Προγράμματος, τους οποίους θα αναπτύξουμε αναλυτικά σε επιμέρους έγγραφά μας προς εσάς και κάθε αρμόδιο Υπουργό, αναπληρωτή Υπουργό και Υφυπουργό μετά την εξαγγελία των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης έχουν ως εξής: 

Στόχος 1ος: Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές: Τα ζητήματα αναπηρίας είναι οριζόντια και αφορούν κάθε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Ως εκ τούτου  απαιτείται από κάθε δημόσια αρχή η  εφαρμογή και ο συντονισμός των πολιτικών για την αναπηρία (βλ. ανωτέρω πρότασή μας για τη Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Πολιτικών για την Αναπηρία). Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου απαιτείται η συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών φορέων του αναπηρικού κινήματος στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Στόχος 2ος: Παροχή οικονομικής προστασίας στα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους.

 • Σχεδιασμός δίκαιου φορολογικού συστήματος που θα λαμβάνει υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για κάθε κατηγορία αναπηρίας. Καμία φορολογική επιβάρυνση άμεση ή έμμεση στα άτομα με βαριές αναπηρίες και επέκταση του μέτρου στους γονείς/κηδεμόνες/συζύγους που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία.   Απαλλαγή από το φόρο της πρώτης κατοικίας. Ειδικό καθεστώς φορολόγησης για τους ελευθέρους επαγγελματίες που ανήκουν στην ομάδα των ατόμων με αναπηρία με σκοπό την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Σχεδιασμός φορολογικών μέτρων που θα δώσουν κίνητρο στους εργοδότες για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία σε θέσεις εργασίας.
 • Σχεδιασμός επιδοματικής πολιτικής κατά το πρότυπο των δύο τετραετιών 2003-2007  & 2008-2011 προ οικονομικής κρίσης
 • Ενίσχυση και επέκταση του θεσμού τους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε όλη την επικράτεια. 
 • Σχεδιασμός αναπτυξιακών πολιτικών στις οποίες θα ενταχθεί η διάσταση της αναπηρίας και της προσβασιμότητας ώστε να αποφευχθούν νέα εμπόδια και διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρία.

 

 • Στόχος 3ος: Παροχή κοινωνικής προστασίας στα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους:

 

 • Δημόσιο Σύστημα Υγείας:
 • Επανακαθορισμός των στόχων και του χαρακτήρα του δημοσίου συστήματος υγείας, με πρωταρχικό στόχο την πρόσβαση όλων των πολιτών σε αυτό και τη δωρεάν παροχή κάθε θεραπευτικής φαρμακευτικής αγωγής, σύμφωνα με τις σύγχρονες ιατροτεχνολογικές εξελίξεις, σε κάθε άτομο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Σχεδιασμός και εφαρμογή δικτύου μονάδων χρονίως πασχόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας (π.χ. νησιωτικές, ορεινές, απομακρυσμένες ηπειρωτικές περιοχές). 
 • Εθνικό σχέδιο δράσης για τις σπάνιες παθήσεις και πλήρη καταγραφή τους βάσει του καταλόγου ORPHANET.
 • Εθνικό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της ιδέας της δωρεάς οργάνων και εθελοντικής αιμοδοσίας.
 •  Αποκατάσταση:
 • Άμεση αναβάθμιση της λειτουργίας το Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης , του μοναδικού Εθνικού Δημόσιου Κέντρου Αποκατάστασης που διαθέτει η χώρα, ώστε αυτό  να αποτελέσει κέντρο αναφοράς ενός Δικτύου Μονάδων  Αποκατάστασης για την κάλυψη των αναγκών όλης της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι θα συσταθούν νέες μονάδες και θα ενισχυθούν οι υφιστάμενες.
 • Πλήρη αποκατάσταση των ΚΑΦΚΑ, μετονομαζόμενα ως ΚΕΦΙΑΠ, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το ΕΣΥ, προκειμένου να καταστούν βασικές μονάδες του Εθνικού Δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης.
 • Δημόσιο Σύστημα Πρόνοιας:
 • Ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα της πρόνοιας και αύξηση των κονδυλίων χρηματοδότησής του.
 • Ενίσχυση της λειτουργίας των  ΚΕΚΥΚΑμεΑ για την επιτέλεση του αρχικού  σκοπού ίδρυσής τους (βλ. πρόταση άμεσων μέτρων).
 • Πλήρη στελέχωση και διασύνδεση των μονάδων κοινωνικής φροντίδας που παρέχουν φροντίδα στην ίδια ομάδα - στόχο.
 • Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης:
 • Ενιαίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης για τα άτομα με αναπηρία με την  αναμόρφωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου το οποίο γεννά ανισότητες μεταξύ των ασφαλισμένων με αναπηρία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
 • Επαναπροσδιορισμός των προϋποθέσεων και κριτηρίων  μονιμοποίησης των συντάξεων αναπηρίας, δεδομένου ότι οι μνημονιακές πολιτικές οδήγησαν στην άκριτη διακοπή των συντάξεων που χορηγούνταν στα άτομα με αναπηρία.
 • Δημόσιο Σύστημα Ασφαλιστικών Παροχών που θα προβλέπει νέες ρυθμίσεις οργάνωσης και χρηματοδότησής του λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
 • Εθνικό σχέδιο και εφαρμογή συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία και χρόνιας πάθησης.
 • Εθνικό Πρόγραμμα νησιωτικής πολιτικής για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών που έχουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που  διαμένουν στα νησιά. 
 • Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη συμπράξεων, στο πλαίσιο κοινωνικού δικτύου παρέμβασης, μεταξύ των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των αναπηρικών οργανώσεων για τη δημιουργία υπηρεσιών μικρής κλίμακας (κέντρα βραχείας φιλοξενίας - ημερήσιας φροντίδας-συμβουλευτικής οικογενειών ατόμων με αναπηρία κ.λπ.).

 

Στόχος 4ος: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία:

 • Διαβίωση στην Κοινότητα:
 • Εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Αποϊδρυματοποίησης, με σαφές χρονοδιάγραμμα  ολοκλήρωσής του.
 • Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στις ΣΥΔ - ΑμεΑ,  ενδυνάμωση του θεσμού με ίδρυση νέων και θέσπιση ενιαίου συστήματος διαχείρισης, αξιολόγησης και ελέγχου τους.
 • Θέσπιση προϋποθέσεων και προδιαγραφών ίδρυσης κέντρων ανεξάρτητης διαβίωσης με στόχο να υποστηριχτούν τα άτομα με αναπηρία να διαβιούν με τις οικογένειές τους.
 • Θέσπιση Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού για άτομα με βαριά αναπηρία.
 • Εκπαίδευση: Δημιουργία ενός «εκπαιδευτικού συστήματος ένταξης» στη βάση των επιταγών του άρθρου 24 της Σύμβασης του ΟΗΕ. Σε αυτή την κατεύθυνση απαιτείται θεσμική παρέμβαση που θα ανατρέψει ριζικά το υφιστάμενο καθεστώς και γενναία αύξηση των κονδυλίων για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια   εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. 
 • Απασχόληση και Εργασία: Εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής για την απασχόληση,  επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ανομοιογένεια και ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει την ευπαθή αυτή ομάδα. Σε αυτή την κατεύθυνση απαιτείται ο σχεδιασμός σύγχρονου αποκλειστικού νόμου για την εργασία και απασχόληση των ατόμων με αναπηρία σε θέσεις του δημοσίου, ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
 • Aναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας του Κέντρου Αποκατάστασης Τυφλών και του Εθνικού Ίδρυμα Κωφών. 
 • ΕΣΠΑ 2014-2020: Αξιοποίηση των ενισχύσεων του νέου ΕΣΠΑ για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, όπως προβλέπουν ήδη οι Κανονισμοί των ΕΔΕΤ. Βασική παρέμβαση θα αποτελέσει η ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης  της οριζόντιας ένταξης των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας σε όλες τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, με συμμετοχή του αναπηρικού κινήματος.

 

Στόχος 5ος: Προώθηση μέτρων, στο πλαίσιο του άρθρου 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020, για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας υποδομών, υπηρεσιών και αγαθών στα άτομα με αναπηρία.

Στόχος 6ος: Επανασχεδιασμός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στη βάση  των αρχών του Τουρισμού για Όλους με τη διασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών με αναπηρία στον τουρισμό αλλά και στην αξιοποίηση της ευρύτατης και δυναμικά αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς των ατόμων με αναπηρία και ατόμων τρίτης ηλικίας.

Στόχος 7ος: Ενίσχυση των πολιτικών προώθησης της ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικές δραστηριότητες και σε αθλητικές δραστηριότητες με σειρά στοχευμένων μέτρων.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και οι φορείς - μέλη της με το παρόν υπόμνημά τους αιτούνται την άμεση συνάντησή των εκπροσώπων της με εσάς και τους συνεργάτες σας, προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικά οι ανωτέρω προτάσεις μας, η υλοποίηση των οποίων θα αποτελέσει το έναυσμα για μπορέσει η χώρα μας να ξεπεράσει την υπάρχουσα βαθιά ανθρωπιστική κρίση των τελευταίων χρόνων. 

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

 

Πίνακας Αποδεκτών:

-Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γ. Δραγασάκη

-Μέλη Υπουργικού Συμβουλίου της Κυβέρνησης

-Φορείς Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. και μέλη αυτών