Την δίωξη των αγριόχοιρων έχει δρομολογήσει το Δασαρχείο Καβάλας.

 

Σε σχετική ανακοίνωση, εφιστά την προσοχή των κατοίκων, αναφέροντας:

 

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Π.Ε. Καβάλας ότι το Δασαρχείο Καβάλας έχει συστήσει συνεργεία δίωξης αγριόχοιρων, υβριδίων αυτών, καθώς και μη δεσποζόμενων χοίρων, όπως προβλέπεται από την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/8098/2167/2022 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 4239Β) και την υπ' αριθμ. 234929/20-05-2024 απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Ε.Ε.Δ.Π.Μακ.-Θράκης.

 

Τα συνεργεία θα ασκούν τη δραστηριότητα της Θήρας σε ορεινές και ημιορεινές θέσεις της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Καβάλας (χερσαίο τμήμα του νομού), εκτός από τα Καταφύγια Άγριας Ζωής και τις προστατευόμενες περιοχές, κατά τις ημέρες Τετάρτη και Σάββατο, από 29-5-2024 έως 29-6-2024, σύμφωνα με τις διατάξεις της Θήρας.

 

Εφιστούμε την προσοχή στους περίοικους και σε όσους δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο.