γράφει ο Γιάννης Καπετανγιάννης*

 

 

21η Μαρτίου: Πρώτη Ημέρα της Άνοιξης, Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, Γιορτή του Δάσους, που καθιερώθηκε από τον Ο.Η.Ε., πριν από 43 χρόνια, με σκοπό να μας αφυπνίζει και να μας υπενθυμίζει το αυτονόητο: τη ζωτική σημασία που έχουν τα δάση, για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη και την αγάπη και φροντίδα, που οφείλει να έχει ο άνθρωπος σε αυτά. Η παγκόσμια ημέρα δασοπονίας κάθε χρόνο τιμά την προσφορά των δασών, υπογραμμίζει τη σπουδαιότητά τους και, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τονίζει την άμεση ανάγκη προστασίας και επαύξησής τους, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη δική μας επιβίωση.

 

Η περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική σπουδαιότητα του δάσους καθίσταται περισσότερο σημαντική από ποτέ, εξαιτίας της διαρκώς επιδεινούμενης διαταραχής του οικολογικού ισοζυγίου του πλανήτη.

 

Είναι δημόσιο αγαθό, πάροχος ωφελειών χωρίς αντιπαροχή, μυσταγωγία ζωής, αφού:

 

Καλύπτει βασικές ανάγκες της οικονομίας μας σε ξύλο και στα βιομηχανικά του παράγωγα.

 

Αποτρέπει τη διάβρωση του εδάφους και τις πλημμύρες, συγκρατεί το βρόχινο νερό και τροφοδοτεί τα υπόγεια νερά και τις πηγές.

 

Αποτελεί το καταφύγιο της άγριας πανίδας, παρέχοντας προστασία και τροφή σε πολλά είδη ζώων και πουλιών.

 

Ενεργεί σαν φυσικό φίλτρο καθαρισμού της ατμόσφαιρας και του νερού, μας παρέχει πολύτιμο οξυγόνο, προστατεύει από το θόρυβο, τον άνεμο, τη δυνατή ακτινοβολία του φωτός και μειώνει τις ακραίες θερμοκρασίες.

 

Ενισχύει οικονομικά τον δασόβιο και παραδασόβιο πληθυσμό και προσφέρει στους επισκέπτες του αναψυχή και ηρεμία.  

 

Ωστόσο, οι αλόγιστες, εξαντλητικές και καταστροφικές επεμβάσεις του ανθρώπου στα δάση του πλανήτη, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του χερσαίου φυσικού περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις τους είναι πλέον παγκόσμιες, αφού αποτελούν κύριες συνιστώσες των τριών μεγαλύτερων περιβαλλοντικών προβλημάτων: «του φαινομένου του θερμοκηπίου», «της αλλαγής του κλίματος της γης» και «της ερημοποιήσης».

 

Για τη διατήρηση των δασών και την αρμονική συνύπαρξή τους με τον άνθρωπο, που οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του και στην πνευματική και πολιτιστική του ανάπτυξη, η υπηρεσία μας έχει θέσει ως βασικούς στόχους:

 

- την προστασία, ανάπτυξη, ανάδειξη και βελτίωση του υπάρχοντος δασικού μας πλούτου.

- τον σχεδιασμό και την οργάνωση της εκμετάλλευσης των δασών και των δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με την αρχή «της αειφορίας των καρπώσεων».

- τη διαχείριση των προστατευομένων δασικών περιοχών και

- την ανάπτυξη δασικής και περιβαλλοντικής συνείδησης.

 

Βρισκόμαστε σε ένα περιβαλλοντικό σημείο καμπής, αφού οι ενέργειές μας στο άμεσο μέλλον είναι δυνατόν να έχουν μη αντιστρεπτές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη.

 

Τώρα είναι η ώρα δράσης, για την αποτελεσματική προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος σε παγκόσμια κλίμακα και για αυτό η σημερινή επέτειος καθίσταται περισσότερο σημαντική από ποτέ.

 

* Ο Ιωάννης Καπετανγιάννης είναι δασολόγος με Β΄ βαθμό, διευθυντής Δασών Ν. Καβάλας