Η Δ/νση Μεταφορών  & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (άρθρο 106 του Ν.4070/12)  για απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ή για μετατροπή υφισταμένων αδειών Ε.Δ.Χ. σε άλλο τύπο, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 και ώρα 15:00.

            Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των σχετικών αιτήσεων και την επεξεργασία τους, θα εκδοθεί σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, η προβλεπόμενη από το άρθρο 85 του Ν.4070/12 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. στην οποία – μεταξύ άλλων – θα καθορίζεται και ο αριθμός των νέων αδειών που τυχόν θα χορηγηθούν,

            Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α.Δ.Α. Ω3ΤΦ7ΛΒ-903) έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας www.pekavalas.eu .

Πληροφορίες: Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας (Διοικητήτριο  Καβάλας, Τμήμα Έκδοσης Αδειών Κυκλοφορίας)

Τηλέφωνο : 2513503492 και 2513503495