Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 1.213 μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι η πρώτη φορά που οι προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου μέσω του ΑΣΕΠ.

 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Πέμπτη 7 Μαρτίου και ώρα 08:00 και λήγει την Τρίτη 26 Μαρτίου και ώρα 14:00. Θα πρέπει επίσης να προμηθευτούν παράβολο τριών ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο).

 

Στο Νομό Καβάλας θα γίνουν 17 προσλήψεις στους Δήμους Καβάλας, Νέστου και Παγγαίου. Καμία πρόσληψη δεν θα γίνει στη Θάσο.

 

Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα γίνουν 

  • 2 προσλήψεις στον Δήμο Νέστου (μία θέση για άτομο με εμπειρία, μία για χωρίς εμπειρία).
  • 1 πρόσληψη στον Δήμο Παγγαίου για άτομο με εμπειρία.

 

Στην κατηγορία Τεχνολογικής εκπαίδευσης, θα γίνουν 

  • 2 προσλήψεις στο Δήμο Καβάλας (ένα άτομο με εμπειρία και ένα άτομο χωρίς).
  • Στον Δήμο Νέστου επίσης 2 προσλήψεις, με ένα άτομο να έχει εμπειρία και ένα χωρίς.
  • Στον Δήμο Παγγαίου θα γίνει 1 πρόσληψη ατόμου που έχει εμπειρία.

 

Στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

  • Στον Δήμο Καβάλας θα προσληφθεί 1 άτομο με εμπειρία.
  • Στον Δήμο Νέστου 5 άτομα, τρία με εμπειρία και δύο χωρίς εμπειρία.
  • Στον Δήμο Παγγαίου 3 άτομα, δύο με εμπειρία και ένα χωρίς εμπειρία.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.