Ανακοίνωση εξέδωσε το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλας, για νέες λειτουργίες που διαθέτει η ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

 

Ανακοινώνεται ότι, στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ, που αφορά στην ηλεκτρονική καταχώριση και διεκπεραίωση αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας, προστέθηκε κατηγορία «Δραστηριοποίηση ναυτικού πράκτορα».

 

Στην εν λόγω κατηγορία, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των ακόλουθων ειδών αιτήσεων, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

α) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος ναυτικού πράκτορα (φυσικό πρόσωπο)

 

β) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος ναυτικού πράκτορα (νομικό πρόσωπο).

 

Οι  πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) έχουν πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης.

 

Σημειώνεται ότι, στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους πολίτες.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας στα τηλέφωνα 2513505416 και 419.

(δελτίο Τύπου)