Σε γραπτή δήλωση προχώρησε ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος σχετικά με την καταγγελία που έκανε ο δημοτικός σύμβουλος Λεωνίδας Παππάς αναφορικά με τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προσήνεμου μόλου στο λιμάνι της Καβάλας.

 

Η δήλωση Μαρκόπουλου είναι η εξής:

 

Στο πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης  έργων,  τίθεται ο όρος, η προμήθεια των αδρανών υλικών να γίνεται από νόμιμο υφιστάμενο και σε λειτουργία λατομείο αδρανών υλικών, δίχως να θεωρείται  όρος αποκλεισμού από άλλους νόμιμους τρόπους.

 

Δηλαδή δεν είναι αποτρεπτικός-απαγορευτικός για την εξασφάλιση των υλικών από άλλες νόμιμες πηγές. Είναι σαφές λοιπόν, ότι τα υλικά μπορούν να προέρχονται και  από εκτάσεις εντός των οποίων είναι αποτεθειμένα, με την συναίνεση του ιδιοκτήτη φυσικά.

 

Ο ανάδοχος του έργου «Επέκταση προσήνεμου μόλου λιμένα Καβάλας» έχει προσκομίσει στις υπηρεσίες της Περιφέρειας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να χρησιμοποιήσει υλικά από συγκεκριμένες ιδιωτικές εκτάσεις.

 

Στη συνέχεια τα υλικά ελέγχονται και εάν τα εργαστηριακά αποτελέσματα συνάδουν με τη νομοθεσία περί καταλληλότητας τους, εγκρίνεται η χρήση και ενσωμάτωση τους στο έργο.

 

Συνεπώς, υπαινιγμοί για την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν είναι αβάσιμοι, μη τεκμηριωμένοι και δεν ευσταθούν.

 

Ο κ. Λεωνίδας Παπάς εκτός των υπαινιγμών περί της ποιότητας του έργου, δήλωσε επίσης ότι η προμήθεια των υλικών δεν έχει γίνει μόνο από τις συγκεκριμένες εκτάσεις.

 

Με σκοπό να ξεκαθαρίσουμε το θέμα, ενημερώνουμε ότι ο ανάδοχος έχει κάθε δικαίωμα να προμηθευτεί τα υλικά από τις συγκεκριμένες ιδιωτικές εκτάσεις ενώ σε περίπτωση που αποδειχθεί πως έχει προμηθευτεί υλικά και από άλλες, είτε αυτές είναι ιδιωτικές είτε δημοτικές, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. 

 

Τώρα όσον αφορά άλλες δηλώσεις του κ. Παπά πως ο κ. Αντιπεριφερειάρχης “είναι εκτεθειμένος, ευθυγραμμίζεται με τις απόψεις ενός ιδιώτη κτλ.” δε θεωρούμε πως είναι άξιες σχολιασμού παρά εξυπηρετούν πολιτικές ή εμπορικές ή άλλες σκοπιμότητες που μόνο ο ίδιος ο κ. Παπάς γνωρίζει. 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω επισημαίνουμε πως οι υπηρεσίες της Περιφέρειας δεν είχαν ουδεμία όχληση από το Δήμο Καβάλας ή το Δασαρχείο όσον αφορά τα συγκεκριμένα υλικά όπως επίσης δεν έχει ζητήσει κανένας να ενημερωθεί με τα στοιχεία που διαθέτει η Περιφέρεια.