Ο Δήμος Νέστου θα υποβάλει πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού, εστιάζοντας στη βελτίωση της προσβασιμότητας των παραλιών.

 

Η ενίσχυση προορίζεται για τη βελτίωση και προσαρμογή της προσβασιμότητας σε ελληνικές παραλίες και σχετικές υποδομές, με σκοπό την ασφαλή και εύκολη πρόσβαση για όλους τους επισκέπτες.

 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία αίτηση χρηματοδότησης, ενώ σε κάθε αυτοδιοικητική μονάδα (Δήμο) επιτρέπεται η πρόταση έως τέσσερις παρεμβάσεις/παραλίες.

 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά παρέμβαση/παραλία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70.000 ευρώ.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και φακέλων υποψηφιότητας ισχύει έως τις 31/05/2024.

 

Η πρόταση του Δήμου Νέστου αφορά δύο παραλίες στην Αμμόγλωσσα Κεραμωτής, με συνολική χρηματοδότηση που φτάνει τα 139.785,20 ευρώ.